niepełnosprawny na wózku Fot. Francisco Zuasti z Pixabay

17 lip: MRPiPS: Rada Ministrów za wydłużeniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

Wydłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności maksymalnie o 6 miesięcy – to główne założenie przyjętego przez Radę Ministrów projektu nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.