Scroll Top

Twórczość

Clear Filters

Sieć klasztorów cysterskich – m.in. z Polski – została w kwietniu 2024 wyróżniona przez Komisję Europejską.

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku prowadzi od 2021 unikatowy w skali kraju, inwestycyjny program własny finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej”.

Rozszerzenie ochrony własności intelektualnej również na wytwórców lokalnych produktów, które są ściśle powiązane z danym regionem, ma zacząć obowiązywać w UE od połowy listopada – informuje Prawo.pl.

Każdy ma swoje Mazowsze – a Mazowsze ma swoją piosenkę. Nową, na 25-lecie.

W Konstancinie-Jeziornie otwarto Muzeum Wycinanki Polskiej, które mieści się w zabytkowym budynku Domu Ludowego.

„Zielona Solidarność” to opis początków Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”. Początków dawnych, obejmujących lata 1980-1989, czyli tak dawnych, że określenie „zielony” nie miało tych przykrych konotacji, które ma obecnie.

Wspominanie rzecz ludzka. Wręcz niezbędna. Dla niektórych – treść życia. Dla innych – raczej tylko marzenie, aby było co przeżyć i potem odnaleźć w pamięci. Zawsze jednak wspominanie jest czymś, co bardziej świadczy o wspominającym niż wspominanym.

error: Content is protected !!