Scroll Top
Danzig_Police_at_Polish_Border_(1939-09-01)

Zniszczenie bariery granicznej przez wojska niemieckie pomiędzy III Rzeszą Niemiecką a Wolnym Miastem Gdańskiem; Fot. Hansa Sönnke; commons.wikimedia.org/wiki

Zniszczenie bariery granicznej przez wojska niemieckie pomiędzy III Rzeszą Niemiecką a Wolnym Miastem Gdańskiem; Fot. Hansa Sönnke; commons.wikimedia.org/wiki

„A więc wojna!” 1 września 1939 roku

Ten komunikat nadany przez Polskie Radio rano 1 września 1939 słuchacze przyjmowali z niedowierzaniem: wszyscy wiedzieli o międzynarodowych umowach, chroniących Polskę.

Nie każdy jednak wiedział o umowie Niemiec i Związku Radzieckiego – a to ona ukształtowała wydarzenia z tamtej jesieni.

Więcej:

17 września. Zdradziecki atak radziecki 

Atak na Polskę zapoczątkował wojnę światową, trwającą sześć lat, największą z wojen. Objęła cały świat, wzięło w niej udział 61 z 67 wówczas istniejących państw z ludnością około 1 700 mln, stanowiącą ok. 80 proc. ludności globu.  Front przetoczył się przez ponad 40 państw.

Zginęło 55 mln ludzi, w tym 33 mln ludności cywilnej. Rannych i okaleczonych zostało ok. 35 mln ludzi.

Wydatki na wojnę poniesione bezpośrednio wyniosły 1 154 mld dolarów, co miało stanowić 70 proc. dochodu państw zaangażowanych w wojnę.

Straty materialne w Europie wyliczono na ponad 260 mld dolarów.

Straty polskie wciąż liczymy.

Więcej: Jakie straty wojenne Niemcy spowodowały na polskiej wsi

A skutki polityczne? Ciągną się do dziś.

”Walka aż do zwycięstwa” – te słowa z radiowego komunikatu zawiadamiającego o wojnie niczyich wątpliwości nie wywoływały.

 

Czytaj też:

Głupia Poniatowska

Posty powiązane

error: Content is protected !!