Scroll Top
chłopiec windsurfing

Co trzeci rodzic deklaruje, że jego dziecko interesuje się kulturą i sztuką
Fot. Pexels z Pixabay

Co trzeci rodzic deklaruje, że jego dziecko interesuje się kulturą i sztuką
Fot. Pexels z Pixabay

Dzieci i młodzież częściej uprawiają sport niż korzystają z kultury nowe wyniki badań

Aż 60 proc. ankietowanych odpowiedziało, że ich dzieci w wieku 6-18 lat w czasie wolnym regularnie uprawiają sport, przynajmniej kilka razy w tygodniu – tak wynika z badania przeprowadzonego przez firmę Brainlab na zlecenie PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Co trzeci rodzic deklaruje też, że jego dziecko interesuje się kulturą i sztuką oraz odwiedza kina, muzea, wystawy i teatry.

Jak wynika z badania, najpopularniejszym rodzajem zajęć sportowych wśród dzieci i młodzieży są lekcje WF-u. W drugiej kolejności wskazywane są aktywności rodzinne oraz w gronie znajomych – odpowiednio 64 proc. i 59 proc. Podejście szkoły oraz opiekunów to zdaniem ankietowanych dwa kluczowe czynniki odpowiedzialne za zapewnienie aktywności fizycznej dzieciom i młodzieży. Ponad połowa rodziców uważa, że większe zaangażowanie szkoły w promocję sportu i aktywnego stylu życia oraz dopasowanie zajęć sportowych do zainteresowań młodych, to klucz do zbudowania w uczniach większej motywacji.

W badaniu rodzice wskazali, że nadrzędne są też wzorce, które dzieci wynoszą z domu – dlatego też właśnie oni odgrywają istotną rolę w aktywizacji całej rodziny. Zainteresowanie dzieci kulturą i sztuką deklaruje 35 proc. rodziców, niewiele mniej, bo 31 proc. wskazuje, że ich dzieci nie mają takich zainteresowań. Blisko połowa odwiedza kino minimum raz na kwartał, na drugim miejscu pod względem częstotliwości wizyt wskazywane są muzea i galerie sztuki (odpowiednio 19 proc. i 16 proc.), a na trzecim miejscu jest teatr (15 proc). Najrzadziej odwiedzane są opery i filharmonie. Z tymi dziedzinami sztuki nigdy kontaktu nie miało odpowiednio nawet 66 proc. i 74 proc. najmłodszych.

Z badania wynika, że częściej z kultury nie korzystają dzieci, których rodzice również nie korzystają z oferty kulturalnej. Często jest to też związane z zamieszkaniem na obszarach, gdzie kontakt z kulturą jest trudniejszy, ze względu na brak różnorodnej bazy kulturalnej.

– Wyniki badania jasno wskazują na potrzebę popularyzacji zróżnicowanych form spędzania czasu przez dzieci i młodzież, a co za tym idzie rozwijanie w nich pasji do sportu oraz zainteresowania kulturą i sztuką. Istotnym wsparciem jest w tym przypadku sponsoring, edukacja i zachęcanie do uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych i sportowych – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. – Dlatego w PGE w ramach naszej działalności sponsoringowej szczególną wagę przykładamy do rozwijania zainteresowań sportowych i kulturalnych wśród najmłodszych. Tylko w zeszłym roku co czwarty uczeń w Polsce wziął udział w projektach edukacyjnych dla dzieci i młodzieży realizowanych bądź wspieranych przez PGE, a 18 tysięcy dzieci uczestniczyło w zajęciach sportowych organizowanych przez podmioty sponsorowane przez PGE. Liczymy, że poprzez nasze zaangażowanie coraz więcej młodych ludzi będzie miało dostęp do tego typu wydarzeń – dodaje Wojciech Dąbrowski.

Polacy popierają wspieranie sportu i kultury przez przedsiębiorstwa

Wyniki badania mówią jednoznacznie, że 90 proc. dorosłych Polaków popiera wsparcie sportu i kultury ze strony firm i przedsiębiorstw. Najbardziej pożądaną formą sponsoringu jest wsparcie materialne – w szczególności dopłaty do biletów wskazywane przez połowę dorosłych Polaków oraz dofinansowywanie klubów sportowych i instytucji kultury. 43 proc. ankietowanych docenia u sponsorów współorganizowanie wydarzeń, 38 proc. promocję instytucji kultury i ich oferty, a blisko 30 proc. organizację konkursów i kampanii edukacyjnych.

– Jednym z najważniejszych elementów strategii sponsoringowej jest wspieranie najmłodszych i zachęcanie ich do uprawiania sportu, zarówno w wymiarze amatorskim, jak i bardziej profesjonalnym. Dzieci i młodzież to wymagająca grupa, która łatwo rezygnuje z aktywności fizycznej na rzecz innych sposobów spędzania wolnego czasu – tłumaczy Aleksandra Marciniak ze Stowarzyszenia Sport Biznes Polska. – PGE Polska Grupa Energetyczna rozwija zamiłowanie do sportu wśród najmłodszych – najlepszym dowodem jest zawrotna liczba 17.800 dzieci objętych szkoleniem w ramach sportowych programów sponsoringowych. To bardzo skuteczne podejście, wyróżniające markę PGE na tle większości innych sponsorów. A także dowód na to, że dla PGE Polskiej Grupy Energetycznej w sponsoringu najważniejsza nie jest prosta ekspozycja marki, lecz realne działania zmieniające zachowania najmłodszych na lepsze i bardziej zdrowe – dodaje Aleksandra Marciniak.

Badanie dotyczące kultury i sportu w życiu dzieci i dorosłych przeprowadziła Agencja Badawcza Brainlab na zlecenie PGE Polskiej Grupy Energetycznej w dniach 1-6 czerwca 2023 r. na ogólnopolskiej próbie 1221 dorosłych Polaków.

PGE sponsor polskiego sportu i mecenas kultury wysokiej

PGE Polska Grupa Energetyczna to jeden z najaktywniejszych sponsorów sportu oraz jeden z największych mecenasów kultury w Polsce. Wsparcie sportu realizowane jest dzięki autorskim programom takim jak:

  • MOCna Liga PGE, który obejmuje 11 podmiotów w tym m.in. PGE Narodowy, PGE Ekstraliga, PGE FKS Stal Mielec, PGE Skra Bełchatów, PGE Spójnia Stargard;
  • Moc Wiatru i Wody stanowiący współpracę z Polskim Związkiem Żeglarskim, Polskim Związkiem Kajakowym oraz Polskim Związkiem Pływackim;
  • Sportowa Zima z PGE realizowany w partnerstwie z Polskim Związkiem Łyżwiarstwa Szybkiego i Polskim Związkiem Łyżwiarstwa Figurowego;
  • Moc e-mocji, czyli PGE Dywizja Mistrzowska Polskiej Ligi Esportowej oraz PGE Turów Zgorzelec e-sport;
  • PGE Junior, dzięki któremu wsparcie otrzymuje 25 akademii sportowych.

PGE jest mecenasem 21 instytucji kultury w całej Polsce, w tym Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Krakowie, Zamku Królewskiego na Wawelu, Muzeum Narodowego w Lublinie, Muzeum Narodowego w Kielcach oraz 16 filharmonii i instytucji muzycznych.

PGE aktywnie wspiera kulturę, nie tylko poprzez mecenat wydarzeń i instytucji kulturalnych, ale przede wszystkim zachęcając wszystkich do kontaktu ze sztuką i obcowania z kulturą. W ramach swojej działalności kulturalnej szczególnie wspiera inicjatywy edukacyjne, których celem jest zapewnienie powszechnego dostępu sztuki. Działania te realizuje poprzez program „PGE Kulturalna Grupa Energetyczna”.

 

Źródło informacji: PGE Polska Grupa Energetyczna; PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!