Scroll Top
Solidarność Sejm43 lata temu zawarto porozumienia gdańskie

Najpierw w kilku miejscach w Polsce założono „wolne związki zawodowe”, potem ten „niezależny i samorządny”.

Podpisanie porozumień, otwierających drogę do przemian, to rezultat strajków, wybuchających w całym kraju w lipcu i sierpniu 1980 roku.

Podpisanie porozumienia pomiędzy komitetem strajkowym a rządem PRL, które nastąpiło w Gdańsku 31 sierpnia, uczczono po 25 latach, ustanawiając Dzień Solidarności i Wolności.

27 lipca 2005 r. Sejm uchwalił ustawę o ustanowieniu Dnia Solidarności i Wolności.

Jak podano w uzasadnieniu tego projektu, „dzień ten ma przypomnieć osobisty wysiłek ludzi, którzy dawali świadectwo wierności idei Polski Niepodległej. Ma on być także wyrazem hołdu dla osób, które przyczyniły się przed laty do powstania i zwycięstwa <Solidarności> oraz odbudowania suwerennej Rzeczypospolitej Polskiej. Przypadająca w tym roku 25. rocznica sierpnia 1980 r. przypomnieć ma nie tylko Polakom, ale Europie i światu, że to tamte wydarzenia zapoczątkowały przełom w historii wielu krajów pojałtańskiego podziału Europy, oraz że bez polskiego sierpnia nie byłoby obalenia muru berlińskiego i zjednoczonej Europy”.

Co charakterystyczne, wnioskodawców ustawy o ustanowieniu tego święta państwowego reprezentował poseł Włodzimierz Cimoszewicz z SLD.

Ciekawe, kto zainicjuje nieodległe obchody 50. rocznicy zakończenia sierpniowych protestów i jaki będzie wówczas stan naszej solidarności i wolności…

Posty powiązane

error: Content is protected !!