Scroll Top
akta archiwum

Dostęp do akt powinien być ułatwiony?
Fot. Chris Stermitz z Pixabay

Dostęp do akt powinien być ułatwiony?
Fot. Chris Stermitz z Pixabay

Akta zbyt długo chronione?

Obecne przepisy w nadmierny sposób ograniczają wolność badań naukowych, wolność korzystania z dóbr kultury, wolność pozyskiwania informacji, a także prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne.

Aż 70 lat trzeba czekać na udostępnienie aktów notarialnych i dokumentacji ksiąg wieczystych, spraw sądowych i postępowań dochodzeniowych. Nie ma możliwości wcześniejszego udostępnienia uzasadnionego potrzebami nauki.

Do RPO zwrócili się w tej sprawie naukowcy, a rzecznik przyznał, że przepisy w nadmierny sposób ograniczają wolność badań naukowych, wolność korzystania z dóbr kultury, wolność pozyskiwania informacji, a także prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne.

„2 października 2023 r. RPO zwrócił się w tej sprawie do ówczesnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W odpowiedzi napisano, że z uwagi na kończącą się kadencję Sejmu realizacja postulatu RPO w najbliższym terminie nie była możliwa. Minister zapewnił zarazem, że zostanie przeprowadzona analiza celowości zaproponowanych zmian legislacyjnych oraz przedstawione zostaną rozwiązania, które rozwiążą problem dostępności materiałów archiwalnych w archiwach państwowych” – podaje RPO i wobec faktu, że problem pozostaje aktualny, prosi min. Bartłomieja Sienkiewicza o podjęcie prac legislacyjnych zmierzających do umożliwienia udostępnienia materiałów archiwalnych dla badań naukowych, w sposób umożliwiający w praktyce ich prowadzenie – przy jednoczesnym uwzględnieniu konieczności poszanowania prawa do prywatności.

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!