Scroll Top
BOĹ_

Fot. BOŚ

Fot. BOŚ

BOŚ dołącza do Programu InvestEU i wkrótce udostępni swoim klientom gwarancję InvestMax

Bank Ochrony Środowiska, jako jeden z pierwszych banków, zawarł z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) umowę portfelowej linii gwarancyjnej w ramach Programu InvestEU.

Dzięki temu, od września br. klienci BOŚ z segmentu mikro, małych i średnich firm będą mogli skorzystać z nowej gwarancji InvestMax. Ułatwi ona przedsiębiorcom dostęp do kredytów obrotowych i inwestycyjnych.

– BOŚ umożliwia swoim klientom skorzystanie z większości gwarancji oferowanych przez BGK, w tym ze wszystkich gwarancji, które są kierowane do firm z sektora MŚP. Nasi klienci mogą korzystać z gwarancji de minimis, BizesmaxPlus i Ekomax, a wkrótce także z gwarancji InvestMax. Jest to atrakcyjna forma wsparcia dla przedsiębiorców, którzy często z powodu braku odpowiednich zabezpieczeń napotykają trudności w uzyskaniu finansowania nowych inwestycji i rozwoju swojego biznesu – wskazał Bartosz Kublik, wiceprezes zarządu kierujący pracami zarządu BOŚ.

Nowa gwarancja jest przeznaczona dla przedsiębiorców z sektora MŚP, ze szczególnym uwzględnieniem mikroprzedsiębiorców. Dla nich gwarancja w formule mikrofinansowania będzie udzielona bezpłatnie. W pozostałych przypadkach prowizja za udzielenie gwarancji będzie bardzo niska i wyniesie 0,3%. Przedsiębiorca będzie mógł zabezpieczyć gwarancją InvestMax aż 80 proc. kwoty kapitału kredytu – obrotowego lub inwestycyjnego.

Gwarancja InvestMax powstała dzięki wykorzystaniu środków z Programu InvestEU, w formie regwarancji Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI). Oznacza to, że EFI bierze na siebie część ryzyka braku spłaty kredytu zaciągniętego przez przedsiębiorcę.

Zadaniem Programu InvestEU jest wspieranie celów polityki Unii Europejskiej poprzez szereg działań, które przyczyniają się m.in. do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw, zrównoważonego rozwoju gospodarki oraz odbudowy gospodarki UE po kryzysie spowodowanym pandemią COVID-19.

We współpracy z BGK, BOŚ oferuje przedsiębiorstwom również produkty wykorzystujące środki unijne z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Są to: kredyt ekologiczny i kredyt z gwarancją Ekomax. W ramach współpracy z BGK, BOŚ jest także operatorem pożyczek OZE w województwie lubelskim. Te niskooprocentowane pożyczki skierowane są na budowę instalacji OZE w szkołach, szpitalach, budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach wielorodzinnych. BOŚ – jako jeden z niewielu banków w Polsce – może też sfinansować z unijnego grantu ELENA 90% kosztów dokumentacji technicznej (w tym audytu energetycznego), którą muszą przygotować firmy i samorządy ubiegające się o finansowanie tego typu inwestycji.

Flagowym projektem BOŚ jest także program „Mój elektryk”, który właśnie otrzymał dodatkowe wsparcie 60 mln zł z NFOŚiGW. Bank Ochrony Środowiska jest jedynym bankiem-operatorem ścieżki leasingowej tego programu i współpracuje obecnie aż z 30 firmami leasingowymi. Od początku realizacji programu wpłynęło ponad 20 tyś. wniosków – z czego NFOŚiGW zaakceptował dotychczas 18 tys. na łączną kwotę ponad 592 mln zł. Dopłaty leasingu objęły prawie 20 tys. „elektryków”. Najwięcej dopłat (około 14 tys.) dotyczyło samochodów osobowych.

 

Źródło informacji: komunikat prasowy BOŚ

Posty powiązane

error: Content is protected !!