Scroll Top
gaz palniki Fot. PublicDomainPictures z Pixabay

Jak wyższe koszty produkcji wpłyną na ceny?
Fot. PublicDomainPictures z Pixabay

Jak wyższe koszty produkcji wpłyną na ceny?
Fot. PublicDomainPictures z Pixabay

Ceny gazu uwolnione

I dla odbiorców indywidualnych od 1 lipca wzrosną, choć… spadają.

Dla przeciętnego odbiorcy w gospodarstwie domowym rachunek za gaz kupowany od PGNiG OD, który korzysta z usług największego dystrybutora, spółki PSG, wzrośnie od 1 lipca 2024 r. średnio o 20 proc. – podaje URE po zatwierdzeniu dziś przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryfy PGNiG Obrót Detaliczny na sprzedaż gazu dla gospodarstw domowych i innych odbiorców uprawnionych.

Cena gazu wysokometanowego dla gospodarstw domowych od 1 lipca 2024 r. do 30 czerwca 2025 r. wyniesie 239 zł/MWh.

Podwyżka to efekt „odmrażania” cen.

Dlaczego nowa taryfa oznacza podwyższenie opłat?

Od 1 lipca 2024 r. przestaje obowiązywać cena maksymalna gazu dla odbiorców w gospodarstwach domowych ustalona na poziomie 200,17 zł/MWh. Nowa cena to 239 zł/MWh.

„Wobec dotychczas obowiązującej taryfy na 2024 r. oznacza to spadek ceny o blisko 18 proc. (z 290,97 zł/MWh). Ponieważ jednak do końca czerwca 2024 r. obowiązywały przepisy mrożące ceny gazu na poziomie 200,17 zł/MWh, dla  odbiorców indywidualnych od 1 lipca br. odmrożenie cen oznacza wzrost średnio o 19 proc.” – tłumaczy URE.

Przedsiębiorstwa zajmujące się sprzedażą gazu dla odbiorców taryfowych z gospodarstw domowych i odbiorców uprzywilejowanych  otrzymywały rekompensaty wyrównujące ich realne koszty.

Jakie zasady ochrony w 2024 r. przed wzrostem cen energii, gazu i ciepła?

To nie wszystko: w drugiej połowie roku zostają również odmrożone opłaty dystrybucyjne Polskiej Spółki Gazownictwa, odpowiedzialnej za dystrybucję paliwa gazowego w przeważającej części Polski, które prezes URE na rok 2024 zatwierdził w grudniu 2023 r.

Jak zaznaczono, wysokość stawek opłat (stałych i zmiennych) jest zróżnicowana w zależności od grupy taryfowej oraz obszaru dystrybucyjnego i rodzaju dostarczanego gazu. W porównaniu do zamrożonych stawek opłat dystrybucyjnych oznacza to wzrost średniej stawki opłaty za usługę dystrybucyjną dla gazu wysokometanowego o ok. 27 proc. – podano.

Do 31 grudnia 2024 r. zamrożona pozostaje natomiast opłata abonamentowa.

 

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!