Scroll Top
kluczyki samochód

Czy dziedziczący pojazd potrzebują więcej czasu na jego rejestrację?
Fot. M Ameen z Pixabay

Czy dziedziczący pojazd potrzebują więcej czasu na jego rejestrację?
Fot. M Ameen z Pixabay

Czy na rejestrację pojazdów powinno być więcej czasu?

Termin, w którym nowy właściciel pojazdu ma obowiązek złożenia wniosku o jego rejestrację, jest zbyt krótki w niektórych sytuacjach – wskazuje senator Grzegorz Fedorowicz.

Właściciel musi zarejestrować pojazd w terminie 30 dni od daty nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Niedopełnienie obowiązku złożenia wniosku o rejestrację pojazdu wiąże się z  karą pieniężną w wysokości 500 zł, a następnie w kwocie 1 tysiąca zł.

Jak wskazuje senator Grzegorz Fedorowicz, nie zawsze 30 dni pozwala wywiązać się z obowiązku złożenia wniosku o rejestrację.

– Termin 30-dniowy obowiązuje zarówno osoby, które nabyły pojazdy poprzez zakup lub darowiznę, jak i osoby, które stały się ich właścicielami przez dziedziczenie. Wyznaczony w art. 73aa prawa o ruchu drogowym termin jest w pełni wystarczający w przypadku „dobrowolnego” i co do zasady planowanego nabycia pojazdu przez kupno, zamianę lub darowiznę. Sytuacja zasadniczo zmienia się w przypadku dziedziczenia w wyniku śmierci właściciela pojazdu.

Sytuacja osób dziedziczących pojazd jest szczególna:

– Ustawodawca zmusza osoby fizyczne, już obciążone ogromem obowiązków związanych z uregulowaniem spraw po zmarłych, do zgromadzenia kompletu dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu w relatywnie krótkim terminie pod rygorem dotkliwej kary finansowej. Wspomniana regulacja okazuje się wyjątkowo dotkliwa dla spadkobierców, którzy w wyniku dziedziczenia nabyli liczne podlegające rejestracji pojazdy, np. w wyniku dziedziczenia pojazdów w małej firmie rodzinnej bądź też w gospodarstwie rolnym. Wielu spadkodawców nie informuje swoich potencjalnych spadkobierców o miejscu przechowania dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu, takich jak dowody rejestracyjne, umowy regulujące nabycie lub zbycie pojazdów itd. Zgromadzenie, odnalezienie lub odtworzenie dokumentów umożliwiających rejestrację pojazdów w ustawowym terminie jest dla spadkobierców niezwykle uciążliwe, a w wielu przypadkach nawet niemożliwe. W wielu sytuacjach spadkobiercy są zmuszeni wręcz do poszukiwania samego pojazdu lub jego tablic rejestracyjnych.

Kary finansowe w przypadku zwłoki w rejestracji kilku pojazdów okazują się niezwykle dotkliwe dla spadkobierców – wskazywał senator i prosił ministra o ocenę skutków  wprowadzonych przepisów i o rozważenie zainicjowania zmian prawnych wydłużających termin złożenia wniosku o rejestrację do 90 dni w przypadku osób nabywających pojazdy w wyniku dziedziczenia.

Posty powiązane

error: Content is protected !!