Scroll Top
puzzle zdziwienie

Czy finansowaniem z podatku rolnego związków i organizacji rolniczych zajmie się Trybunał Konstytucyjny?
Fot. Richard Reid z Pixabay

Czy finansowaniem z podatku rolnego związków i organizacji rolniczych zajmie się Trybunał Konstytucyjny?
Fot. Richard Reid z Pixabay

Czy związki rolnicze zyskają 1,5 proc. podatku rolnego?

Wszystko na to wskazuje – chociaż uwagi do ustawy mają charakter konstytucyjny.

Poprawek do ustawy pozwalającej odprowadzać 1,5 procenta podatku rolnego na związki i organizacje rolnicze było tak wiele, że aż dziwne, że Senat ustawę przyjął i to prawie jednogłośnie (96 głosów za, nikt nie był przeciw i nikt się nie wstrzymał).

Zwłaszcza że opinia o ustawie senackiego Biura Legislacyjnego była druzgocąca.

Wiele sformułowanych uwag dotyczyło kwestii konstytucyjnych. Jest więc bardzo prawdopodobne, że ustawa – o ile Sejm przyjmie ją ostatecznie, co nie wydaje się wątpliwe, bo poprawki Senatu zapewne nie wpłyną na sympatię posłów dla tej ustawy – trafi do Trybunału Konstytucyjnego.

A przypomnijmy, że już 20 lat temu Trybunał Konstytucyjny wskazywał, że izby rolnicze nie powinny bezpośrednio odbierać części podatku (bo ten odpis jest automatyczny i nie musi być rozliczany) – ma do tego prawo tylko państwo i samorząd.

Więcej:

Izby Rolnicze chcą więcej pieniędzy na udział w COPA COGECA

Teraz do grona takich podatkowych „beneficjentów” dołączą kolejne związki – a gminom państwo zwróci utracony podatek rolny.

I właśnie z tego powodu senaccy legislatorzy wyrazili szereg wątpliwości. Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego są określone w ustawie, podobnie jak środki finansowe na cele publiczne. Tymczasem procedowana ustawa „omija” te wymogi. Natury konstytucyjnej są też uwagi dotyczące – w związku z nie do końca jasnym wyborem  beneficjentów – naruszania zasady równości wobec prawa oraz zakazu dyskryminacji w życiu społecznym i gospodarczym, a tym samym z określoną w art. 2 Konstytucji zasadą sprawiedliwości społecznej i zasadą demokratycznego państwa prawa. Kolejny konstytucyjny problem – naruszający zasady zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa oraz zasady przyzwoitej legislacji –  to nieokreślenie, kto i jak sprawdzi wydatkowanie środków pozyskanych z podatku rolnego. Legislatorzy dokładnie omówili też różnice między sytuacją związków i organizacji rolniczych oraz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych od podatnika tego podatku.

Uwag jest więcej – a legislatorzy skapitulowali: „Kończąc, należy zaznaczyć, że z uwagi na skalę oraz merytoryczny i specjalistyczny charakter rozstrzygnięć, które ewentualnie powinny uzupełniać procedowaną ustawę we wskazanym wyżej zakresie, w tym konieczność dokonania wnikliwej analizy zapewniającej ich kompatybilność z proponowanymi i obowiązującymi przepisami, na obecnym etapie prac legislacyjnych nie zachodzi możliwość zaproponowania poprawek zawierających tego typu rozstrzygnięcia”.

Całość opinii – w załączniku.

Mimo tych uwag senatorowie zdecydowali się przyjąć ustawę i teraz naniesionymi do niej dwudziestoma czterema poprawkami zajmą się znów posłowie. Projekt jest w porządku dziennym posiedzenia Sejmu zaczynającego się 6 lipca.

 

Opinia

Posty powiązane

error: Content is protected !!