Scroll Top
euro gwiazdki

Potrzebne są mądre regulacje, które zachęciłyby spółki do wejścia na giełdę, np. mogłyby to być zachęty podatkowe.
Fot. Gerd Altmann z Pixabay

Potrzebne są mądre regulacje, które zachęciłyby spółki do wejścia na giełdę, np. mogłyby to być zachęty podatkowe.
Fot. Gerd Altmann z Pixabay

EKF 2024: nadmierne regulacje zagrażają atrakcyjności Polski jako światowego centrum finansowego

Polska jest nadal atrakcyjnym centrum finansowym, ale nie wykorzystuje swojego potencjału.

Podjęcie wielu działań zmierzających do pobudzenia rynku kapitałowego, takich jak zachęty podatkowe czy ograniczenie nadmiaru regulacji prawnych, mogłyby podnieść pozycję Polski w rankingu konkurencyjności światowych centrów finansowych – wskazywali uczestnicy „okrągłego stołu”, który odbył się podczas XIV Europejskiego Kongresu Finansowego (EKF).

Celem debaty „Polska jako atrakcyjne centrum finansowe dla inwestorów: wyzwania regulacyjne, innowacje i rekomendacje – round table”, którą zorganizowało Baker McKenzie we współpracy z EKF, było sformułowanie rekomendacji EKF w obszarze poprawy ram regulacyjnych, które uatrakcyjnią Polskę jako jedno z kluczowych dla inwestorów centrów finansowych. Obecnie Polska zajmuje odległą 96. lokatę wśród 121 centrów finansowych na świecie – według Global Financial Centres Index z 2024 roku.

Jurand Drop, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, zapowiedział, że głównym zadaniem resortu będzie teraz powrót do europejskiej przestrzeni prawnej, czyli wdrożenie prawa europejskiego, co nie było robione przez ostatnich parę lat.

– Musimy to robić przede wszystkim dlatego, żeby podmioty działające w Polsce były w takiej samej sytuacji jak w innych krajach europejskich. To pozwoli przywrócić mechanizmy rynkowe – tłumaczył minister Drop.

Dodał, że w obszarze finansów większość regulacji, które wpływają na funkcjonowanie rynku, jest tworzona na poziomie UE, z dużym wyprzedzeniem.

– Najważniejsze są szczegóły, w momencie, kiedy się negocjuje konkretne przepisy prawa europejskiego, dobre jest zidentyfikowanie własnego interesu – mówił Jurand Drop.

Uczestnicy dyskusji skupili się na wskazywaniu różnych kierunków działania, które mają uczynić Polskę bardziej atrakcyjnym dla świata centrum finansowym, niż jest obecnie.

– Musimy zadbać o tworzenie nowych spółek, muszą być one rozwijane przez private equity, po to, żeby urosły do spółek giełdowych. I w związku z tym niezbędne jest obniżenie wag ryzyka dla instytucji ubezpieczeniowych, aby mogły tworzyć fundusze venture capital – apelował Łukasz Januszewski, Member of the Management Board Corporate & Investment Banking, Raiffeisen Bank International AG.

Według Michała Szwarca, Senior Country Officer, J.P. Morgan SE, zniechęcające dla inwestorów zagranicznych może być to, że w Polsce można przede wszystkim inwestować w sektory: bankowy i energetyczny – stanowiące największą część rynku kapitałowego, a te sektory bardzo ucierpiały przez ostatnie lata z powodów regulacyjnych, na skutek interwencjonizmu państwowego.

– Mój postulat brzmi – mniej państwa w gospodarce. Te sektory muszą być regulowane, ale to nie może być ręczne sterowanie – podkreślił.

Dodał, że trzeba dbać też o lokalnych inwestorów i budować dla nich zachęty, by oszczędności były gromadzone na rynku kapitałowym.

Na niedostateczną liczbę inwestorów instytucjonalnych wskazała Małgorzata Bobrowska, prezes Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych, partner zarządzający Resource Partners. Dodała, że jest to jedna z największych barier dla rozwoju polskiego rynku finansowego.

Z kolei Marek Radzikowski, wiceprezes zarządu PKO Banku Polskiego, zwracał uwagę na niekorzystny wpływ nadmiernych regulacji i nadmiernego wdrażania prawa unijnego na rynek finansowy.

– Nie musimy się na wszystko godzić, możemy podnosić argumenty. Powinniśmy reagować już na poziomie tworzenia prawa – stwierdził.

Piotr Kozłowski, doradca zarządu Banku Pekao S.A, przypomniał, że regulacje UE mówią, że implementacja przepisów powinna przebiegać na poziomie minimalnym, tak żeby nie naruszać przepisów krajowych i nie powodować, by rynek był obarczony dodatkowym kosztem prawnym.

Sebastian Skuza, zastępca przewodniczącego KNF, powiedział, że jeśli powstanie nietypowa sytuacja, to pierwszym wyborem nie powinien być apel do ministra o zmianę prawa.

– Szukajmy rozwiązań i możliwych działań na podstawie obowiązującego prawa. Unikajmy nadregulacji i prowadźmy konsultacje – powiedział.

Zdaniem Jakuba Papierskiego, Senior Advisor, Strategia i Transakcje, EY Parthenon, potrzebne są mądre regulacje, które zachęciłyby spółki do wejścia na giełdę, np. mogłyby to być zachęty podatkowe. Druga ważna sprawa to uporządkowanie funduszy emerytalnych.

Europejski Kongres Finansowy to jedno z najważniejszych spotkań świata finansów w Polsce. Kongres zaprasza do nieskrępowanej debaty na temat stabilności europejskiego i polskiego systemu finansowego, a także wypracowania rekomendacji w zakresie rozwiązań systemowych dotyczących bezpiecznego i zrównoważonego rozwoju. EKF odbywał się w dniach 10-12 czerwca w Sopocie.

 

Źródło informacji: PAP MediaRoom

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!