Scroll Top
banknoty

Jak mogą zarabiać samorządy?
Fot. Adam Novak z Pixabay

Jak mogą zarabiać samorządy?
Fot. Adam Novak z Pixabay

Ekspert: samorządy mogą robić więcej, jeśli chodzi o stronę przychodową

Samorządy powinny szukać oszczędności nie tylko po stronie kosztów, ale też spojrzeć na stronę przychodową; są inne możliwości deponowania środków niż tylko lokata bankowa – ocenił Marcin Marchewka, dyrektor ds. komunikacji inwestycyjnej w Skarbiec TFI.

Ekspert Skarbiec TFI, który uczestniczył w panelu na temat finansowania inwestycji samorządowych podczas Forum Miasteczek Polskich zwrócił uwagę, że skarbnicy samorządowi zbyt małą uwagę przywiązują do strony przychodowej, dbając głównie o koszty, które w ostatnich latach drastycznie wzrosły. W jego ocenie obecnie samorządy powinny robić więcej, jeśli chodzi o stronę przychodową.

– Działania samorządów w zakresie deponowania wolnych środków czy nadwyżek finansowych bardzo często ograniczają się do tradycyjnych form lokowania kapitału, przede wszystkim lokat bankowych. Tymczasem możliwości jest więcej – zaznaczył Marchewka.

Jak podkreślał ekspert Skarbiec TFI ustawa o finansach publicznych umożliwia samorządom nabywanie obligacji nie tylko emitowanych przez Skarb Państwa, ale także przez inne jednostki samorządu terytorialnego.

– Możliwości nabywania tych papierów zweryfikowaliśmy w sposób kompleksowy we wszystkich uregulowaniach prawnych obowiązujących JST. W tym celu poprosiliśmy zewnętrzną kancelarię, aby wypowiedziała się, jak to wygląda na tle wszystkich aktów prawnych dotyczących samorządów i okazało się, że JST mogą nabywać obligacje skarbowe i komunalne – wyjaśnił Marchewka.

Zdaniem eksperta Skarbiec TFI, dzięki temu instrumentowi „pieniądze, które czekają na wydatkowanie mogą pracować efektywniej niż na zwykłym depozycie bankowym, a jak wiadomo w administracji publicznej proces wydatkowania często jest rozłożony w czasie”.

Ekspert zwrócił też uwagę na zawiłości polskiego systemu prawnego, które zniechęcają samorządy do korzystania z niektórych narzędzi, utrudniając tym samym pozyskiwanie finansowania na inwestycje.

Jego zdaniem nadzieję daje planowana reforma systemu finansów samorządowych.

– Jeżeli te prace dojdą do skutku i to, co jest zapowiadane, wejdzie w życie w możliwie krótkim czasie, to jest szansa, że wiele palących kwestii zostanie wyprostowanych i środowisko samorządowe poczuje się znacznie bardziej komfortowo w obowiązującym reżimie prawnym – dodał przedstawiciel Skarbiec TFI.

Wskazał przy tym na problem niespójności interpretacyjnej przepisów.

– Obecnie zdarza się, że niektóre regulacje inaczej interpretuje np. RIO w Opolu, inaczej RIO w Bydgoszczy, a jeszcze inaczej w Gdańsku. Mam wrażenie, że brakuje tu łączności. Uspójnienie w tym zakresie dałoby wszystkim więcej pewności, ułatwiając samorządom rozmowy z potencjalnymi partnerami – podkreślił Marchewka.

Materiał powstał we współpracy ze Skarbiec TFI S.A. Materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie jest formą świadczenia doradztwa podatkowego ani pomocy prawnej. Skarbiec TFI S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Skarbiec TFI SA z siedzibą: al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa (KRS 0000060640).

Źródło informacji: PAP MediaRoom

 

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!