Scroll Top
Fot. Luda Kot z Pixabay park

Nadrzędnym celem Krajowej Polityki Miejskiej 2030 jest odpowiedź na wyzwania, z którymi mierzą się polskie miasta i inne jednostki samorządu terytorialnego. Należą do nich m. in. coraz bardziej doskwierające zmiany klimatu, rozlewanie się zabudowy miejskiej na okoliczne tereny przyrodnicze i rolnicze czy też coraz większy ruch samochodowy w miastach.
Fot. Luda Kot z Pixabay

Nadrzędnym celem Krajowej Polityki Miejskiej 2030 jest odpowiedź na wyzwania, z którymi mierzą się polskie miasta i inne jednostki samorządu terytorialnego. Należą do nich m. in. coraz bardziej doskwierające zmiany klimatu, rozlewanie się zabudowy miejskiej na okoliczne tereny przyrodnicze i rolnicze czy też coraz większy ruch samochodowy w miastach.
Fot. Luda Kot z Pixabay

Karnowski: Intensywnie pracujemy nad rozwiązaniem kluczowych wyzwań zawartych w Krajowej Polityce Miejskiej 2030

Podsumowanie dotychczasowych działań dot. realizacji celów Krajowej Polityki Miejskiej 2030 oraz przyjęcie zaktualizowanego Planu Implementacji KPM 2030 – to główne tematy II posiedzenia Rady Wykonawczej ds. Krajowej Polityki Miejskiej 2030 pod przewodnictwem wiceministra funduszy i polityki regionalnej Jacka Karnowskiego.

W wydarzeniu uczestniczyli też przedstawiciele innych resortów oraz organizacji samorządowych.

– Nadrzędnym celem Krajowej Polityki Miejskiej 2030 jest odpowiedź na wyzwania, z którymi mierzą się polskie miasta i inne jednostki samorządu terytorialnego. Należą do nich m. in. coraz bardziej doskwierające zmiany klimatu, rozlewanie się zabudowy miejskiej na okoliczne tereny przyrodnicze i rolnicze czy też coraz większy ruch samochodowy w miastach – powiedział wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Karnowski. – Chcemy też stworzyć miastom optymalne warunki do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego i budowania odporności jakże potrzebnych w codziennym życiu ich mieszkańców – dodał wiceszef MFiPR. – Dalszą, skuteczną realizację polityki miejskiej umożliwiło odblokowanie środków z KPO przez rząd premiera Donalda Tuska oraz rewizja KPO, za koordynację której odpowiada Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej – podkreślił wiceminister Jacek Karnowski.

Podczas II posiedzenia Rady Wykonawczej ds. Krajowej Polityki Miejskiej 2030 przyjęto zaktualizowany Plan Implementacji KPM 2030.

Omówiono również: proponowane rozwiązania prawne, których celem jest usprawnienie funkcjonowania związków metropolitalnych, działania prawne i programowe związane z zieloną transformacją obszarów miejskich, nowe podejście do systemu finasowania samorządów terytorialnych.

Instrument wdrażania polityki miejskiej

Za koordynację wdrażania rozwiązań zawartych w Krajowej Polityce Miejskiej 2030 oraz monitorowanie procesu jej implementacji odpowiada Rada Wykonawcza ds. Krajowej Polityki Miejskiej 2030. Czyni to za pośrednictwem Planu Implementacji KPM 2030. To jest dokument, który stanowi mapę drogową w realizacji jej celów. Wskazuje, który resort i w jakim terminie wdroży dane rozwiązanie prawne, organizacyjne lub finansowe, służące poprawie warunków zrównoważonego rozwoju miast. Plan Implementacji pokazuje powiązanie pomiędzy zdiagnozowanym wyzwaniem, propozycją rozwiązania i koniecznymi do wykonania zadaniami oraz oczekiwanym, wymiernym efektem.

 

 

Źródło informacji: MFiPR; PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!