Scroll Top
moneta orzeł

KGW rozliczają otrzymane dotacje.
Fot. Bartek Kopała z Pixabay

KGW rozliczają otrzymane dotacje.
Fot. Bartek Kopała z Pixabay

KGW złożą sprawozdania

Koła gospodyń wiejskich, które w ubiegłym roku otrzymały pomoc finansową na prowadzenie działalności statutowej, muszą rozliczyć się z wydatków do końca stycznia.

Dotychczas zrobiło tak ok. 2 tys. kół – podaje ARiMR.

Wszystkich kół w rejestrze ARiMR jest 13,4 tys. KGW, w 2023 r. odebrały 114,3 mln zł.

Limit wydatków z budżetu państwa na ten cel w 2023 r. wynosi 120 mln zł.

Od 2023 roku stawka pomocy została zwiększona i wynosi:

8 000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy nie więcej niż 30 członków,

9 000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy od 31 do 75 członków,

10 000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy ponad 75 członków.

KGW zobowiązane jest do zwrotu dotacji w przypadku niewykorzystania pomocy lub wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem czy pobrania nienależnie lub w nadmiernej wysokości, niewykorzystania pomocy w terminie do 31 grudnia 2023 r. lub niewykonania zobowiązania w zakresie rozliczenia pomocy przez przedłożenie sprawozdania z wydatkowania pomocy w terminie do dnia 31 stycznia 2024 r.

Posty powiązane

error: Content is protected !!