Scroll Top
e-mail-g41956291a_1920

KGW złożą swoje wnioski do ARiMR elektronicznie
Fot. Gerd Altmann z Pixabay

KGW złożą swoje wnioski do ARiMR elektronicznie
Fot. Gerd Altmann z Pixabay

KGW złożą swoje wnioski do ARiMR elektronicznie

Potrzebne formularze będą udostępnione na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Od 1 stycznia 2023 wejdzie w życie art. 23b ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich, który zakłada umożliwienie kołom gospodyń wiejskich i ich związkom składanie drogą elektroniczną wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich (także zmianę danych objętych rejestrem) oraz wniosków o przyznanie pomocy finansowej – za pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

MRiRW przygotowało projekt rozporządzenia określającego wymagania, jakie powinien spełniać formularz wniosku o wpis koła gospodyń wiejskich do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich oraz formularz wniosku o przyznanie pomocy finansowej, oraz szczegółowe warunki i tryb składania tych wniosków.

Jak podano, projekt dotyczy ok. 12 tys. kół gospodyń wiejskich wpisanych do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich.

Posty powiązane

error: Content is protected !!