Scroll Top
ręka Ukraina znak wygranej

Problem związany z nadwyżkami żywności i zboża, czyli problem nierównej konkurencji, to nie tylko kwestia Ukrainy.
Fot. CatsWithGlasses z Pixabay

Problem związany z nadwyżkami żywności i zboża, czyli problem nierównej konkurencji, to nie tylko kwestia Ukrainy.
Fot. CatsWithGlasses z Pixabay

KPRM: Polska i Łotwa: razem rozwiązujemy wspólne problemy

Premier Donald Tusk spotkał się z Premier Łotwy Eviką Siliną, która złożyła pierwszą oficjalną wizytę w Polsce. Głównym tematem rozmów były kwestie związane z bezpieczeństwem w regionie.

Szefowie rządu omówili również akcesję Ukrainy do Unii Europejskiej czy przystąpienie Szwecji i Finlandii do NATO. Polska i Łotwa będą współpracować na rzecz rozwiązania kwestii związanych z rolnictwem.

Szefowa łotewskiego rządu podkreśliła, że dotychczasowa współpraca między krajami układała się pomyślnie.

Premier Donald Tusk podkreślił, że najważniejszym tematem dla naszego regionu jest aktualnie bezpieczeństwo. Wspomniał również o wzmocnieniu NATO, dzięki przystąpieniu Szwecji i Finlandii do Sojuszu. Tematem rozmów była również sytuacja w Mołdawii. – Rozmawialiśmy przede wszystkim o sprawach bezpieczeństwa – Łotwy, Polski, całego regionu Unii Europejskiej i NATO – poinformował Premier Donald Tusk. Zagrożenie ze strony Rosji jest realne i państwa europejskie oraz NATO muszą podjąć działania, które zwiększą nasz potencjał militarny. – Europa musi zrozumieć, że ten nowy wyścig zbrojeń, jaki narzuca Rosja światu i agresja rosyjska na Ukrainę, muszą spowodować przebudzenie we wszystkich stolicach europejskich – podkreślił Prezes Rady Ministrów Donald Tusk. Państwa Unii Europejskiej i NATO muszą dalej wspierać Ukrainę w jej walce z rosyjskim agresorem. Łotwa to doskonale rozumie.

– Powinniśmy współpracować z Unią Europejską i NATO i nadal będziemy najgłośniejsi w podkreślaniu tego, że potrzebne jest odpowiednie wsparcie dla Ukrainy – tak, aby mogła wygrać tę wojnę. Nasza przyszłość w zasadzie zależy od tej współpracy – przekazała szefowa łotewskiego rządu.

Zapewnienie bezpieczeństwa rolnikom jest priorytetem dla obu rządów. Problem związany z nadwyżkami żywności i zboża, czyli problem nierównej konkurencji, to nie tylko kwestia Ukrainy.

Rynek w Europie i w Polsce destabilizowany jest przez niekontrolowany napływ produktów z Rosji i Białorusi. Łotwa wprowadziła embargo na produkty z Rosji. Polski rząd również rozważy taką możliwość.

– Łotwa zdecydowała się na embargo, jeśli chodzi o produkty rosyjskie. Taka była decyzja łotewskiego parlamentu. Chcę powiedzieć, że będziemy pilnie studiowali tę decyzję łotewską i nie wykluczam, że także Polska podejmie tutaj stosowną inicjatywę – mówił Premier Donald Tusk.

Premier Łotwy Evika Silina zadeklarowała wsparcie dla polskiego rządu, jeśli podejmiemy decyzję o nałożeniu embargo na rosyjskie produkty. – Nałożyliśmy embargo na produkty zbożowe z Rosji i Białorusi. Z otwartością podzielimy się z Polską tym, co zrobiliśmy. Jeżeli Polska zdecydowałaby się na takie same kroki, my będziemy w tym wspierać, będziemy waszym partnerem w tym działaniu – zaznaczyła Premier Evika Silina.

Premier Donald Tusk przedstawił również działania, które podejmie Warszawa i Ryga na rzecz zwiększenia szeroko rozumianego bezpieczeństwa m.in. energetycznego czy transportowego. – Jeśli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne, to pracujemy nad integracją naszych sieci energetycznych z Polską. Mamy już plan działania i wszystko jest wprowadzane po obu stronach – podkreśliła łotewska Premier.

Szef polskiego rządu podziękował łotewskiej Premier za dotychczasową udaną współpracę. – Cieszę się, że w tych wszystkich kluczowych sprawach mamy pełne zrozumienie w stolicach regionu, a między Rygą a Warszawą te relacje są naprawdę świetne. Też tak się dobrze składa, że współpracujemy bardzo dobrze z panią Premier w Brukseli, jesteśmy z tej samej rodziny politycznej, to też ułatwia nam ustalanie wspólnych stanowisk. Umówiliśmy się właśnie na taką wspólną pracę i wspólne stanowiska także w Brukseli – zaznaczył Premier Donald Tusk.

 

Źródło informacji: KPRM; PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!