Scroll Top
ceramika Bolesławiec

Wśród regionalnych produktów nierolnych pozostających dotychczas bez ochrony można wymienić m.in.: ceramikę z Bolesławca.
Fot. Jolanta Dyr z Pixabay

Wśród regionalnych produktów nierolnych pozostających dotychczas bez ochrony można wymienić m.in.: ceramikę z Bolesławca.
Fot. Jolanta Dyr z Pixabay

Lokalni producenci pod lepszą ochroną unijnych przepisów

Rozszerzenie ochrony własności intelektualnej również na wytwórców lokalnych produktów, które są ściśle powiązane z danym regionem, ma zacząć obowiązywać w UE od połowy listopada – informuje Prawo.pl.

Według ekspertów nowe regulacje pomogą zapobiegać przypadkom przywłaszczania regionalnych produktów przez osoby trzecie i światowe korporacje.

Jak podaje serwis, nowe przepisy wprowadza unijne rozporządzenie 2023/2411 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych produktów rzemieślniczych i przemysłowych. Według Prawo.pl stanowi ono wynik ustaleń na poziomie unijnym z 2020 roku, które wyznaczyły wieloletnie cele i kierunki, w jakich ma zmierzać ochrona własności intelektualnej, w tym wprowadzenie ogólnounijnego systemu specjalnej ochrony oznaczeń geograficznych produktów nierolnych. Rozporządzenie przyjęto pod koniec października br.

Wśród regionalnych produktów nierolnych pozostających dotychczas bez ochrony można wymienić m.in.: kamienie naturalne, wyroby drewniane, biżuterię, materiały włókiennicze, koronki, sztućce, szkło, porcelanę oraz skóry i skórki, dotyczy to również np. ceramiki z Bolesławca czy włoskiego szkła Murano. W rozporządzeniu podkreślono, że konieczne jest zapewnienie spójnej i szerokiej ochrony tych produktów na terenie UE, co pozwoli konsumentom na świadomy wybór wytworów regionalnych i będzie sprzyjało rozwojowi rzemiosła.

Nowe przepisy unijne mają wprowadzić nie tylko prostą i szybką procedurę rejestracyjną, ale również zapewnić producentom kontrolowanie jakości produktów, które pojawiają się na rynku. Wnioski o rejestrację będą mogły składać zarówno grupy producentów, jak i pojedyncze przedsiębiorstwa.

Jak informuje Prawo.pl, aby uzyskać oficjalną ochronę, nazwa produktu ma kwalifikować się jako oznaczenie geograficzne, jeśli produkt spełni łącznie trzy warunki: jest zakorzeniony w określonym miejscu, regionie lub kraju lub z niego pochodzi; dana jakość, renoma lub inna cecha charakterystyczna produktu jest wynikiem jego pochodzenia geograficznego oraz co najmniej jeden etap produkcji odbywa się na tym obszarze geograficznym.

Procedura będzie składać się z dwóch etapów: na poziomie krajowym i unijnym. Zostanie utworzony także jednolity rejestr unijny, który ma być ogólnie dostępny, tak by informacje o produkcie mogli sprawdzić również zainteresowani konsumenci.

– Po wejściu w życie rozporządzenia konieczna będzie zmiana przepisów obowiązujących w prawie polskim, w tym wyznaczenie właściwego organu do zarządzania krajowym etapem rejestracji i innymi procedurami dotyczącymi oznaczeń geograficznych produktów rzemieślniczych i przemysłowych, gdyż jak na razie nie wiadomo, kto miałby się tym zająć – wyjaśnia serwisowi Nina Jankowska, rzecznik patentowy w Kancelarii Patentowej Patpol.

 

Źródło informacji: PAP MediaRoom

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!