Scroll Top
ciężarówka na drodze

Niezbędna jest pilna interwencja, w tym wprowadzenie czasowych rozwiązań prawnych, które pozwolą przetrwać rodzimemu sektorowi transportu drogowego towarów.
Fot. devexcelsure z Pixabay

Niezbędna jest pilna interwencja, w tym wprowadzenie czasowych rozwiązań prawnych, które pozwolą przetrwać rodzimemu sektorowi transportu drogowego towarów.
Fot. devexcelsure z Pixabay

MI: Dialog z przewoźnikami drogowymi

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak spotkał się dzisiaj w Warszawie z przedsiębiorcami działającymi w branży transportu drogowego towarów.

Spotkanie odbyło się z inicjatywy przewoźników i dotyczyło działań sanacyjnych dla polskiej branży transportowej.

– Dziękuję za inicjatywę organizacji tego spotkania. Wszystkie nasze działania, które zmierzają do poprawy sytuacji na rynku międzynarodowego przewozu towarów, mają na celu interes polskich przewoźników i są z nimi konsultowane. Nasze propozycje legislacyjne są bezpośrednią odpowiedzią na postulaty branży – powiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Podczas roboczego spotkania przedsiębiorcy zostali poinformowani o działaniach legislacyjnych, zmierzających do poprawy sytuacji branży transportowej. Ich celem jest stabilizacja rynku, przeciwdziałanie upadłości przedsiębiorców z branży przewozów drogowych towarów oraz ochrona przed nierówną lub nieuczciwą konkurencją. Ponadto na spotkaniu omawiane były kwestie dotyczące procesu retrofittingu tachografów, a także propozycje zmian prawnych i organizacyjnych dotyczących działania Inspekcji Transportu Drogowego w celu wzmocnienia egzekucji przepisów o warunkach lub obowiązkach wykonywania transportu drogowego, przeciwdziałania nieuczciwej konkurencji i podniesienia poziomu bezpieczeństwa w przewozach.

Uczestnicy spotkania wskazywali, że w obliczu rosnącej nierównowagi na rynku przewozów drogowych rzeczy, problemów ze spadkiem liczby zleceń na usługi przewozu towarów czy wysokich kosztów prowadzonej działalności, niezbędna jest pilna interwencja, w tym wprowadzenie czasowych rozwiązań prawnych, które pozwolą przetrwać rodzimemu sektorowi transportu drogowego towarów.

 

Źródło informacji: MI; PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!