Scroll Top
elektrownia fotowoltaika

Czeka nas bardziej ambitna transformacja?
Fot. Michael Reichelt z Pixabay

Czeka nas bardziej ambitna transformacja?
Fot. Michael Reichelt z Pixabay

MKiŚ: Polska przekazała do KE wstępną wersję aktualizacji „Krajowego planu w dziedzinie energii i klimatu do 2030 r.”

Krajowy plan w dziedzinie energii i klimatu (KPEiK) to kluczowy dokument zarówno dla polskiej energetyki, jak i pozostałych sektorów gospodarki.

Polska przygotowała wstępną wersję aktualizacji KPEiK, którą przekazano do Komisji Europejskiej 1 marca br. Wkrótce rozpoczną się szerokie konsultacje projektu.

Przekazany KE dokument stanowi aktualizację Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021–2030 (aKPEiK) z 2019 r. (w przygotowywanej aktualizacji zastosowano tyt. „Krajowy Plan w dziedzinie Energii i Klimatu do 2030 r.”). W dokumencie przedstawiono pierwszy z dwóch wymaganych scenariuszy analitycznych tj. scenariusz bazowy (WEM, ang. with existing measures).

Ten scenariusz odwzorowuje aktualną ocenę możliwego wkładu Polski w realizację unijnych celów klimatyczno-energetycznych na 2030 r. Trajektoria umożliwiająca osiągnięcie w Polsce celu redukcji emisji GHG (tj. gazów cieplarnianych- dop. MP) na poziomie zbliżonym do unijnego (tj. 55%) będzie przedstawiona w bardziej ambitnym scenariuszu transformacji (WAM, ang. with additional measures), nad którym trwają zaawansowane prace w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Docelowy dokument zawierający dwa scenariusze: bazowy (WEM) i ambitny (WAM), zostanie przedstawiony do pełnych konsultacji publicznych oraz uzgodnień sektorowych i następnie sfinalizowany na przełomie II i III kwartału 2024 r.

 

Źródło informacji: MKiŚ; PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!