NIK: Model finansowania i nadzorowania działalności spółek wodnych jest do poprawy

Powód? Nadzór starostów nad nimi był nieskuteczny – ale skontrolowane spółki wodne na ogół prawidłowo i gospodarnie wykorzystywały środki publiczne.