Scroll Top
flaga UE

Jakie cele podczas unijnej prezydencji Polski?
Fot. Deniz Anttila z Pixabay

Jakie cele podczas unijnej prezydencji Polski?
Fot. Deniz Anttila z Pixabay

Polska szykuje się do prezydencji w UE

Podjęto uchwałę ws. ustalenia kierunkowych wytycznych dla tematyki prac Rady Unii Europejskiej podczas sprawowania przez przedstawicieli Rady Ministrów prezydencji składów Rady Unii Europejskiej.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów informuje:

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustalenia kierunkowych wytycznych dla tematyki prac Rady Unii Europejskiej podczas sprawowania przez przedstawicieli Rady Ministrów prezydencji składów Rady Unii Europejskiej, przedłożoną przez ministra do spraw Unii Europejskiej.

W związku z przygotowaniami do objęcia przez Rzeczpospolitą Polską – po raz drugi – sześciomiesięcznej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w pierwszej połowie 2025 r. rząd ustalił kierunkowe wytyczne dla tematyki prac Rady UE, której posiedzeniom będzie przewodniczyć Polska. Są to: zacieśnienie więzi UE ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki, wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz rozszerzenie Unii Europejskiej.

W obliczu obecnej niestabilnej sytuacji międzynarodowej, wywołanej szczególnie zbrojną agresją Rosji na Ukrainę, zacieśnienie więzi UE z USA stanowi jedną z najważniejszych kwestii geopolitycznych w kształtowaniu przyszłości UE. Rząd wspiera dalszy rozwój współpracy z USA w takich tematach jak bezpieczeństwo czy projekt budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce, ważny dla transformacji energetycznej Polski.

Rząd zdaje sobie sprawę, że zmiany w UE w obszarze energii, ze względów środowiskowych i gospodarczych, są potrzebne i powinny być wdrożone jak najszybciej. Zmiany te powinny jednak być mądrze zaplanowane i sprawiedliwe społecznie, a przede wszystkim mieć na względzie wzmacnianie niezależności, samowystarczalności i bezpieczeństwa energetycznego każdego z państw członkowskich, UE jako całości, a także kontynentu europejskiego. Konieczne jest również budowanie solidarności energetycznej w UE i w Europie.

Podczas polskiej prezydencji rząd zamierza także podtrzymać wysoką dynamikę procesu rozszerzenia Unii Europejskiej. Polityka rozszerzenia ma kluczowe znaczenie w kontekście realizacji projektu europejskiego opartego o współdziałanie suwerennych państw.

W oparciu o przyjęte przez rząd kierunkowe wytyczne prowadzone będą dalsze prace nad szczegółowym programem polskiej prezydencji w Radzie UE.

 

 

Źródło informacji: KPRM; PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!