Prawie 4 mln zł wydane na rozbiegu Jurajskiego Agro Fresh Parku

Działalność Jurajskiego Agro Fresh Parku S.A. w latach 2020-2022, mająca na celu stworzenie innowatorskiego rynku rolno-spożywczego, kosztowała 3 843,6 tys., z czego w roku obrotowym 2022 wynagrodzenia stanowiły 55,11% całkowitych kosztów działalności operacyjnej spółki.