Scroll Top
dom panele fotowoltaika

Przyjętych zostało ponad 2,1 tys. wniosków na kwotę 268,8 mln zł.
Fot. Mirosław i Joanna Bucholc z Pixabay
This is heading

Przyjętych zostało ponad 2,1 tys. wniosków na kwotę 268,8 mln zł.
Fot. Mirosław i Joanna Bucholc z Pixabay

Rolnicy chcą produkować energię w ramach PS dla WPR

Od 25 stycznia do 23 lutego 2024 r. ARiMR przyjmowała wnioski o wsparcie na inwestycje w OZE i poprawę efektywności energetycznej gospodarstw w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Przyjętych zostało ponad 2,1 tys. wniosków na kwotę 268,8 mln zł. Największą popularnością cieszyły się inwestycje z obszaru B – o dofinansowanie m.in. na mikroinstalacje do produkcji energii ze źródeł odnawialnych ubiega się blisko 1,6 tys. rolników – podaje agencja.

Wsparcie przysługiwało w ramach trzech obszarów:

A – budowa nowych biogazowni rolniczych

B – zakup mikroinstalacji fotowoltaicznych i instalacji do wytwarzania energii cieplnej z promieniowania słonecznego (wraz z dodatkowym wyposażeniem)

C – inwestycje służące poprawie efektywności energetycznej zabudowań gospodarskich, np. docieplanie ścian i podłóg.

Wsparcie ma formę refundacji, którą może zostać objętych do 65 proc. kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Maksymalna wysokość pomocy dla obszaru A wynosi 1,5 mln zł, a dla obszarów B i C po 200 tys. zł. Łączny limit wsparcia na jednego beneficjenta w okresie realizacji PS WPR 2023-2027 wynosi w przypadku obszarów: A i B – 1,5 mln zł; A i C – 1,7 mln zł; B i C – 400 tys. zł; A, B i C – 1,7 mln zł – podaje agencja.

Więcej o zasadach wsparcia:

Rusza nabór na inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE

Rusza nabór na inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE

Posty powiązane

error: Content is protected !!