Scroll Top
wózek spacer

Rusza pomoc w formie usług sąsiedzkich.
Fot. Adam z Pixabay

Rusza pomoc w formie usług sąsiedzkich.
Fot. Adam z Pixabay

Rusza program pomocy sąsiedzkiej dla osób starszych

Gminy w całym kraju mogą skorzystać z dofinansowania na pomoc sąsiedzką.

Od 1 listopada obowiązuje nowelizacja ustawy o pomocy społecznej, która wprowadza m.in. usługi sąsiedzkie jako nową formę usług opiekuńczych.

Adresatami programu będą seniorzy w wieku 60 lat i więcej, mający problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. Gminy, które zdecydują się na realizację tej formy wsparcia, będą mogły uzyskać dofinansowanie w ramach Korpusu Wsparcia Seniorów – informuje Ministerstwo Rodziny i Pomocy Społecznej.

Wszystko zależy od gminy – to ona ma określić, czy i jak wprowadzi ten program, bo opieka nad mieszkańcami już i tak jest już w zakresie jej obowiązków. Teraz gminy w ramach nowego programu mogą skorzystać ze zwrotu kosztów nawet do 80 proc. w ramach Korpusu Wsparcia Seniorów na rok 2024. Jego budżet to 50 mln zł.

Zgodnie z wchodzącym w życie uregulowaniem, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania mogą być przyznane w formie usług sąsiedzkich, również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Zgodnie z ustawą, usługi sąsiedzkie obejmują pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji, oraz, w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Osobą wykonującą usługi sąsiedzkie może być osoba, która m.in.: jest pełnoletnia; nie jest członkiem rodziny osoby, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie; zamieszkuje w najbliższej okolicy osoby, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie; została zaakceptowana przez osobę, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie i przez organizatora usług sąsiedzkich.

Rada gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze. W przypadku organizowania przez gminę usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich rada gminy w uchwale określa także szczegółowe warunki przyznawania usług sąsiedzkich, wymiar i zakres usług sąsiedzkich oraz sposób rozliczania wykonywania takich usług.

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!