Scroll Top
powódź

Ustawa o zarządzaniu kryzysowym jest ważna z punktu widzenia bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.
Fot. Peggychoucair z Pixabay

Ustawa o zarządzaniu kryzysowym jest ważna z punktu widzenia bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.
Fot. Peggychoucair z Pixabay

Rząd i samorząd podzielą się kompetencjami ws. ochrony ludności

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) ma przedstawić w marcu wstępny projekt zmiany ustawy o ochronie ludności i stanie klęski żywiołowej, w którym zakłada decentralizację ochronę ludności oraz powierzenie samorządom więcej kompetencji w tym zakresie – podaje serwis Prawo.pl.

Jak zauważa Prawo.pl od wiosny 2002 roku, kiedy weszła w życie ustawa o obronie Ojczyzny, nie ma podstaw prawnych dla funkcjonowania obrony cywilnej. Poprzedni rząd opracował projekt megaustawy o ochronie ludności, w której chciał połączyć zarówno kwestie obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, jak i skutków likwidacji zdarzeń kryzysowych. Według serwisu w projekcie pojawiło się jednak dużo rozwiązań kontrowersyjnych m.in. nowe stany nadzwyczajne. Według Prawo.pl. punktem zapalnym między samorządami a rządem był podział kompetencji, zadań oraz zabezpieczenie środków na ten cel.

Prawo.pl wskazuje, że obecne kierownictwo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ma inną koncepcję na uregulowanie tych kwestii. Nie przygotowuje megaustawy i zamiast likwidować ustawę z 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, resort chce ją znowelizować.

– Ustawa o zarządzaniu kryzysowym jest ważna z punktu widzenia bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Moim zdaniem, można ją ewaluować, troszkę zmieniać, ale nie na zasadach, żeby ją kompletnie likwidować – zaznaczył, cytowany przez serwis, Wiesław Leśniakiewicz, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji na ostatnim posiedzeniu zespołu do spraw administracji i bezpieczeństwa obywateli Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Jak podaje Prawo.pl, bazą do nowelizacji jest projekt ustawy o ochronie ludności złożony w 2022 roku przez Koalicję Obywatelską, uwzględniający element związany z obroną cywilną w stanie kwalifikowanym.

-Obronę cywilną postrzegamy jako zespół zadań, które należy realizować na rzecz ochrony ludności, w różnych sytuacjach zarówno czasu pokoju, jak i czasu kwalifikowanego. Przyjmujemy zasadę taką, że cała struktura państwa, która obowiązuje w stanie pokoju będzie realizowała różnie określone zadania, może w innym trybie, również w czasie stanu wojennego – wyjaśnił wiceminister Wiesław Leśniakiewicz.

MSWiA chce również nadać określone zadania dla obrony terytorialnej kraju, przynajmniej w pierwszej fazie stanu wojennego. Rola, jaką mają spełniać w tym systemie Wojska Obrony Terytorialnej jest konsultowana z Ministerstwem Obrony Narodowej.

Prawo.pl informuje ponadto, że MSWiA prowadzi konsultacje nad rozporządzeniem ws. budowli ochronnych, które ma określić, jakie warunki techniczne te obiekty powinny spełniać. Warunki techniczne będą uzależnione od kategorii obiektu, których mają być trzy: schrony, ukrycia i tymczasowe ukrycia. Według serwisu resort nie wyklucza, że nowe obowiązki nałożone zostaną też na deweloperów budujących nowe osiedla.

 

Źródło informacji: PAP MediaRoom

 

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!