Scroll Top
sołtys tablica płot

Fot. Grzegorz W. Tężycki, Wikimedia.org

Fot. Grzegorz W. Tężycki, Wikimedia.org

Senat hojniejszy dla sołtysów

Zgodnie z senackimi poprawkami osoby, które sprawowały funkcję sołtysa przez co najmniej 8 lat, otrzymają 300 zł, sołtysi, którzy pełnili tę funkcję przez 12 lat – 400 zł, a ci z 16-letnim stażem – 500 zł.

Senat z 7 poprawkami przyjął ustawę o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa.

Ostatecznie Senat zgodził się, aby wymagane do wystąpienia o dodatek do emerytury było pełnienie funkcji sołtysa co najmniej przez 2 kadencje, nie krócej niż 8 lat.

Więcej:

Sołtys przez dwie kadencje czy przez osiem lat?

Wiceminister rolnictwa Anna Gembicka tłumaczyła w Senacie:

– Nam zależy przede wszystkim na docenieniu tych osób, które faktycznie co najmniej 2 kadencje pełniły funkcję sołtysa, a podczas prac w Sejmie rozmawialiśmy o tym, że wcześniej z kolei ta kadencja trwała 4 lata. Zależy nam po prostu na tym, żeby były to pełne 2 kadencje, natomiast nie chcieliśmy w jakiś sposób pokrzywdzić tych osób, które pełniły tę funkcję krócej z racji tego, że wcześniej kadencje były po prostu krótsze.

Senat „nie pokrzywdził” też tych sołtysów, których pełnienie funkcji przypadło na lata przez 1990 rokiem. Jak mówił senator Krzysztof Kwiatkowski, ustawa w wersji sejmowej dzieli sołtysów: gorsi to ci, którzy wykonywali swoje obowiązki przed rokiem 1989.

– Szanowni Państwo, czym się wówczas zajmował sołtys? Pani minister tu absolutnie ma rację. Tak, miał de facto te same kompetencje – zbierał podatki, uruchamiał różne inicjatywy na poziomie społeczności wiejskiej. Miałem niedawno spotkanie na wsi i w tym spotkaniu uczestniczyło 2 sołtysów, obaj mieli już ponad 80 lat. Ja nie byłem w stanie im odpowiedzieć – w trakcie rozmowy z nimi widziałem łzy w ich oczach – kiedy oni mnie zapytali, dlaczego oni są symbolem utrwalaczy władzy ludowej jako sołtysi, dlaczego obecny rząd będzie ich dekomunizował. Bo oni są tymi gorszymi? Tak, oni swoje obowiązki rzetelnie i uczciwie wykonywali przed rokiem dziewięćdziesiątym.

Ostatecznie senatorowie zdecydowali, że prawo do świadczenia pieniężnego będzie zależało tylko od liczby lat pełnienia funkcji sołtysa. Zgodnie z senackimi poprawkami osoby, które sprawowały funkcję sołtysa przez co najmniej 8 lat, otrzymają 300 zł, sołtysi, którzy pełnili tę funkcję przez 12 lat – 400 zł, a ci z 16-latnim stażem – 500 zł.

Świadczenie będzie przysługiwało także sołtysom, którzy sprawowali tą funkcję wyłącznie na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Świadczenie będzie przysługiwało osobom, które osiągnęły wiek 60 lat (kobiety) i 65 lat (mężczyźni). Na wniosek osoby uprawnionej ma być wypłacane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a finansowane z budżetu państwa i corocznie waloryzowane.

Teraz projekt wróci do Sejmu.

Posty powiązane

error: Content is protected !!