Scroll Top
emeryt

Czy sołtysi otrzymają wreszcie niedyskryminujący dodatek do emerytury?
Fot. Wolfgang Eckert z Pixabay

Czy sołtysi otrzymają wreszcie niedyskryminujący dodatek do emerytury?
Fot. Wolfgang Eckert z Pixabay

Świadczenie emerytalne dla wszystkich sołtysów z kadencją 7 lat?

Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa oraz ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji jest już w Sejmie.

Projekt przewiduje, że dodatek do emerytury mieliby otrzymywać ci, którzy pełnili funkcję sołtysa przez okres co najmniej dwóch kadencji, nie krócej niż przez 7 lat, oraz poszerza katalog osób, którym przysługuje świadczenie, o osoby pełniące funkcję sołtysa przed wejściem w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Senat przyjął uchwałę o wniesieniu projektu do Sejmu 18 kwietnia i skierował go do Sejmu.

Więcej o projekcie:

Wszyscy sołtysi pełniący funkcję 7 lat otrzymają dodatek do emerytury?

Tym samym wszyscy – a nie tylko ci pełniący funkcję po zmianie w 1990 r. ustawy o samorządzie gminnym – mieliby prawo do świadczenia. Jak wskazano w uzasadnieniu, osoby pełniące funkcję wcześniej były wybrane w wyborach „bezpośrednich i demokratycznych”, a dodatkowo pracowały „na rzecz społeczności w trudniejszych warunkach niż obecne”.

Dostrzeżono też potrzebę przyjęcia zasady, że świadczenie dla sołtysów nie będzie powodowało obniżenia świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Ustalenie okresu pełnienia funkcji sołtysa będzie mogło nastąpić po uwzględnieniu oświadczenia 3 osób, a nie 5, jak obecnie.

Trzeba podkreślić, że dodano przepis przejściowy pozwalający na rozpatrzenie wniosków złożonych przed dniem wejścia w życie tej ustawy w oparciu o nowe kryteria zarówno w zakresie wymaganego okresu pełnienia funkcji, jak i sposobu dokumentowania tego okresu.

Czy jednak pominięcie osób nieskładających wniosków z powodu znajomości przepisów – ewidentnie dyskryminująco określających zasady przyznania świadczenia – nie jest znów dyskryminujące?

Ustawa ma wejść w życie 30 dni po dniu ogłoszenia. Kiedy zajmie się nią Sejm?

Trzeba przypomnieć, że jeden projekt poprawiający świadczenie dla sołtysów już w Sejmie czeka.

PiS przeprasza sołtysów?

 

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!