Scroll Top
Fot. Heiko Stein z Pixabay pastwisko byk

Odnotowano dobre osiągnięcia w zakresie celów dotyczących zrównoważonego rolnictwa.
Fot. Heiko Stein z Pixabay

Odnotowano dobre osiągnięcia w zakresie celów dotyczących zrównoważonego rolnictwa.
Fot. Heiko Stein z Pixabay

UE i cele zrównoważonego rozwoju: jakie wyniki osiągnęła UE?

Eurostat opublikował dziś publikację „Zrównoważony rozwój w Unii Europejskiej – raport monitorujący postęp w realizacji celów zrównoważonego rozwoju w kontekście UE – wydanie 2024” .

Publikacja zapewnia czytelnikom statystyczny przegląd postępów UE w realizacji celów zrównoważonego rozwoju (SDG).

Ze sprawozdania monitorującego Eurostatu wynika, że ​​na podstawie oceny dostępnych danych z ostatnich pięciu lat UE poczyniła postępy w realizacji większości celów zrównoważonego rozwoju, choć w kilku celach pozostawała w niewielkim stopniu w tyle.

 

Przegląd postępów UE w realizacji celów zrównoważonego rozwoju w ciągu ostatnich 5 lat, 2024.

 

UE poczyniła bardzo znaczące postępy w zakresie ograniczenia nierówności (cel zrównoważonego rozwoju nr 10) oraz godnej pracy i wzrostu gospodarczego (cel zrównoważonego rozwoju nr 8), a kilka wskaźników osiągnęło rekordowe wartości. Znaczący postęp osiągnięto także w zakresie eliminacji ubóstwa (cel zrównoważonego rozwoju nr 1).

Odnotowano dobre osiągnięcia w zakresie celów dotyczących zrównoważonego rolnictwa (cel zrównoważonego rozwoju 2), innowacji i infrastruktury (cel zrównoważonego rozwoju 9), zrównoważonej konsumpcji i produkcji (cel zrównoważonego rozwoju 12), życia pod wodą (cel zrównoważonego rozwoju 14), wysokiej jakości edukacji (cel zrównoważonego rozwoju 4) oraz równości płci ( cel zrównoważonego rozwoju 5).

Tymczasem w UE osiągnięto umiarkowane postępy w zakresie celów dotyczących pokoju, sprawiedliwości i silnych instytucji (cel zrównoważonego rozwoju 16), zrównoważonych miast i społeczności (cel zrównoważonego rozwoju 11) oraz globalnych partnerstw (cel zrównoważonego rozwoju 17). Podobnie było w przypadku celu zrównoważonego rozwoju nr 13, jakim są działania w dziedzinie klimatu.

Jeśli chodzi o cel dotyczący czystej wody i warunków sanitarnych (cel zrównoważonego rozwoju nr 6), kilka wskaźników wykazuje pozytywne zmiany, ale inne nie wykazują żadnego postępu lub wręcz oddalenie.

W przypadku przystępnej cenowo i czystej energii (cel zrównoważonego rozwoju nr 7) zaobserwowano niewielkie odejście pod względem przystępności cenowej energii i uzależnienia UE od importu energii ze względu na negatywny wpływ rosyjskiej wojny agresywnej przeciwko Ukrainie i wynikający z niej kryzys energetyczny w UE.

Na realizację celu dotyczącego zdrowia i dobrostanu (cel zrównoważonego rozwoju 3) miały wpływ niepowodzenia związane z pandemią Covid-19, które są obecnie w pełni widoczne w dostępnych danych.

Cel dotyczący życia na lądzie (SDG 15) charakteryzuje się kilkoma niezrównoważonymi tendencjami w obszarach różnorodności biologicznej i degradacji gleby, co prowadzi do umiarkowanie niekorzystnej oceny postępu UE w tym obszarze w ocenianym okresie krótkoterminowym.

Zestaw unijnych wskaźników celów zrównoważonego rozwoju składa się z 17 celów i obejmuje 102 wskaźniki poddawane corocznemu przeglądowi, dostosowane, ale nie identyczne ze wskaźnikami ONZ dotyczącymi celów zrównoważonego rozwoju stosowanymi jako podstawa monitorowania postępów w realizacji celów zrównoważonego rozwoju w kontekście UE. Wiele wskaźników wykorzystuje się również do monitorowania istniejących polityk.

 

Źródło informacji: komunikat prasowy Eurostatu

Posty powiązane

error: Content is protected !!