Scroll Top
konferencja

Konferencja prasowa premiera Donalda Tuska. Fot. gov.pl/Kancelaria Premiera

Konferencja prasowa premiera Donalda Tuska. Fot. gov.pl/Kancelaria Premiera

Wakacje od ZUS i 100 dni rządu

Rada Ministrów przyjęła rozwiązania korzystne dla mikroprzedsiębiorców oraz osób samozatrudnionych.

To tzw. wakacje od ZUS, czyli zwolnienie z opłacania składek w jednym wybranym miesiącu w roku. Członkowie rządu zajęli się także przepisami, które umożliwią dofinansowanie samorządom wynagrodzenia pracowników z obszaru pomocy społecznej. Premier Donald Tusk podczas konferencji prasowej podsumował także pierwsze 100 dni rządu. Przyznał, że „zrobiliśmy więcej niż jakikolwiek rząd III RP”, a jednocześnie zapowiedział przyspieszenie oraz rozliczenie poprzedniej ekipy.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Rozwoju i Technologii.

Rząd planuje wprowadzić wakacje od ZUS dla najmniejszych przedsiębiorców. Nie będą oni musieli płacić składek na ubezpieczenia społeczne przez jeden miesiąc w ciągu roku. Składki będą opłacane za nich z budżetu państwa. Zaproponowane przepisy mają wejść w życie jeszcze w 2024 roku. Nowe rozwiązanie to realizacja zapowiedzi z exposé Premiera Donalda Tuska.

Najważniejsze rozwiązania

Przedsiębiorcy, którzy opłacają składki ubezpieczeniowe za siebie i max. 9 innych osób i osiągają roczne przychody do 2 mln euro, będą mogli być zwolnieni z opłacania składek na własne obowiązkowe ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe.

Dotyczy to także opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

Z rozwiązania będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy znajdują się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Zwolnienie z opłacania składek będzie dotyczyć jednego wybranego przez przedsiębiorcę miesiąca w każdym roku kalendarzowym.

Podczas korzystania z ulgi, składka na ubezpieczenia społeczne będzie opłacana za przedsiębiorców z budżetu państwa.

Dzięki temu, korzystanie z rozwiązania nie będzie w przyszłości powodowało ewentualnego obniżenia świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

W czasie wakacji od ZUS, właściciele firm będą mogli nadal prowadzić działalność gospodarczą, uzyskiwać przychody i wystawiać faktury.

Ulga w okresowym opłacaniu składek społecznych obniży koszty prowadzenia działalności gospodarczej.

Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z rozwiązania jeszcze w 2024 roku. Nowe przepisy mają wejść w życie pierwszego dnia miesiąca po upływie 4 miesięcy od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

Źródło informacji: komunikat prasowy gov.pl

Posty powiązane

error: Content is protected !!