Scroll Top
Fot. Tung Lam z Pixabay sklep cukiernia

W okresie 2014-2023 liczba placówek handlowych w Polsce zmalała o 33,5 tys., a w samym 2023 roku zamknięto 3 tys. placówek.
Fot. Tung Lam z Pixabay

W okresie 2014-2023 liczba placówek handlowych w Polsce zmalała o 33,5 tys., a w samym 2023 roku zamknięto 3 tys. placówek.
Fot. Tung Lam z Pixabay

Wrócą niedziele handlowe?

Podczas rozpoczynającego się 13 czerwca posiedzenia Sejm zajmie się m.in. ustawą pozwalającą na handel w wybrane niedziele.

Przedstawiony przez grupę posłów reprezentowanych przez Ryszarda Petru projekt zmian Kodeksu pracy dotyczy zwiększenia liczby niedziel, w których handel w placówkach niebędących placówkami zwolnionymi z zakazu na podst. art. 6 ustawy jest dozwolony przez umożliwienie działalności w pierwszą i trzecią niedzielę w każdym miesiącu, rozszerzenie uprawnień pracowniczych z tytułu pracy w niedzielę – 200% wynagrodzenia za pracę w niedzielę, wolny od pracy inny dzień oraz co najmniej 2 niedziele w miesiącu kalendarzowym.

Najwyraźniej czeka nas więc odwrót od zamiaru uczynienia niehandlowymi wszystkich niedziel, do czego zmierzano konsekwentnie, choć małymi krokami.

A co z niewielkimi sklepami, które miały rosnąć w siłę – pozostając otwarte wtedy, kiedy duże placówki musiały być zamknięte? Jak podkreślono w uzasadnieniu, „wbrew intencjom ustawodawcy z roku 2018 projekt ten nie przyczynił się do wsparcia małych, lokalnych sklepów w ich konkurencji z wielkimi sieciami handlowymi. W okresie 2014-2023 liczba placówek handlowych w Polsce zmalała o 33,5 tys., a w samym 2023 roku zamknięto 3 tys. placówek.  Ostatnie lata są natomiast czasem rozkwitu wielkich sieci handlowych, a zwłaszcza tzw. sieci dyskontowych – dzięki agresywnej strategii marketingowej i cenowej oraz długim godzinom otwarcia udało im się skłonić potencjalnych klientów do robienia tam zakupów w piątki i soboty”.

Zdaniem projektodawców zmiana uregulowania pozwoli klientom zachować swobodę wyboru i w miarę potrzeb uzupełnić zapasy w niedzielę dwa razy w miesiącu. Większe wynagrodzenie dla osób zmuszonych pracować w ten dzień będzie dobrą rekompensatą, a także skłoni właścicieli sklepów do kalkulacji, czy ich otwarcie w ten dzień jest ekonomicznie opłacalne – przekonują.

Ustawa ma wejść w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.

Posty powiązane

error: Content is protected !!