Scroll Top
śmieciarka

Lista odpadów objętych SENT zostanie rozszerzona.
Fot. J_Blueberry z Pixabay

Lista odpadów objętych SENT zostanie rozszerzona.
Fot. J_Blueberry z Pixabay

Zmiany dotyczące odpadów objętych zgłoszeniem do rejestru SENT

Systemem monitorowania przewozu i obrotu ( SENT) zostanie objęty przewóz 11 rodzajów odpadów.

Ministerstwo Finansów informuje:

 • 12 stycznia 2024 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie Ministra Finansów wprowadzające nową grupę towarów (odpadów) podlegającą monitorowaniu SENT.
 • Lista odpadów objętych SENT zostanie rozszerzona m.in. o farby, lakiery, rozpuszczalniki i kleje.
 • Podmiot wysyłający ma obowiązek dokonać zgłoszenia przewozu tych towarów do rejestru SENT.
 • Podmiot wysyłający w tym celu musi zarejestrować się na Platformie PUESC na poziomie zaawansowanym (rozszerzonym).

Przypominamy, że 12 stycznia 2024 r. wchodzą w życie przepisy rozporządzenia ministra finansów z 9 października 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi. Systemem monitorowania przewozu i obrotu ( SENT) zostanie objęty przewóz 11 rodzajów odpadów – realizowany na podstawie art. 5 ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, w przypadku których masa brutto przesyłki jest równa albo przekracza 1000 kg lub jej objętość jest równa albo przekracza 1000 litrów.

Towary, które zostaną objęte SENT, są wymienione w załączniku do rozporządzenia ministra klimatu z 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 10) i są oznaczone kodem:

 1. 08 01 11 – odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
 2. 08 01 13 – szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
 3. 08 01 15 – szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
 4. 08 01 17 – odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
 5. 08 01 19 – zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
 6. 08 01 21 – zmywacz farb lub lakierów,
 7. 08 03 12 – odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne,
 8. 08 03 14 – szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne,
 9. 08 04 09 – odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
 10. 08 04 13 – uwodnione szlamy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
 11. 08 04 15 – odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne.

Podmioty wysyłające, zobowiązane do zgłaszania przewozu tych towarów do rejestru SENT, powinny zarejestrować konto na Platformie PUESC na poziomie zaawansowanym.

Bez zmian pozostają dotychczasowe przepisy rozporządzenia ministra finansów z 25 kwietnia 2022 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 898, z późn. zm.), dotyczące odpadów objętych obowiązkiem zgłaszania do rejestru SENT, które podlegają przepisom rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. Urz. UE L 190 z 12.07.2006, str. 1, z późn. zm.).

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. poz. 898, z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. poz. 2185)

Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 104).

 

Źródło informacji: MF; PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!