Scroll Top
Afryka woda szałas

Dostęp do wody dużym światowym problemem
Fot. UNICEF

Dostęp do wody dużym światowym problemem
Fot. UNICEF

Co czwarta osoba na świecie nie ma dostępu do bezpiecznej wody pitnej

3,4 mld ludności nie może korzystać z bezpiecznych usług sanitarnych, a ok 2 mld nie może w swoich domach umyć rąk wodą i mydłem.

Dziewczynki są prawie dwukrotnie częściej niż chłopcy odpowiedzialne za pozyskiwanie wody i na tę aktywność poświęcają codziennie więcej czasu – wynika z najnowszego raportu przygotowanego przez UNICEF i WHO.

Raport obejmuje lata 2000-2022, bada dostęp do wody pitnej, usług sanitarnych i higienicznych (WASH) w gospodarstwach domowych. Dziewczynki i kobiety są odpowiedzialne za przynoszenie wody w 70 proc. gospodarstw domowych bez stałego dostępu do jej źródeł. To one ponoszą ciężar kryzysu wodno-sanitarnego. Szczególnie dotkliwe jest to dla dziewczynek w wieku poniżej 15 lat, które częściej niż chłopcy w ich wieku pozyskują wodę, tracąc czas, który mogłyby przeznaczyć na edukację, pracę i wypoczynek oraz narażając się na obrażenia fizyczne i niebezpieczeństwa po drodze.

– Każde wyjście dziewczynki po wodę oddala ją od możliwości nauki czy zabawy i stanowi zagrożenie jej bezpieczeństwa. Brak pewnych źródeł wody, możliwości skorzystania z toalety czy umycia rąk w domu pozbawia dziewczęta szans na realizację ich potencjału i utrwala cykle ubóstwa – mówi Renata Bem, Dyrektor Generalna UNICEF Polska. – Nieodpowiedni poziom tych usług zwiększa zagrożenie dla zdrowia kobiet i dziewcząt oraz ogranicza im możliwość bezpiecznego i komfortowego radzenia sobie z miesiączką. Kobiety i dorastające dziewczynki w najuboższych gospodarstwach domowych oraz osoby niepełnosprawne są najbardziej narażone na brak odosobnionego miejsca do mycia i przebierania się – dodaje.

Co pokazuje raport?

Według raportu na całym świecie 1,8 mld ludzi żyje w gospodarstwach domowych bez dostępu do wody, a ponad pół miliarda nadal dzieli urządzenia sanitarne z innymi gospodarstwami domowymi, co narusza prywatność, godność i bezpieczeństwo kobiet oraz dziewcząt. Wśród gospodarstw domowych ze wspólnymi toaletami, kobiety i dziewczęta częściej niż mężczyźni i chłopcy nie czują się bezpiecznie, spacerując samotnie w nocy. Są narażone na molestowanie seksualne i inne zagrożenia.

Jednak widać postępy: w latach 2015-2022 odsetek gospodarstw domowych z dostępem do bezpiecznej wody pitnej wzrósł z 69 do 73 proc.; do usług sanitarnych z 49 do 57 proc.; a w przypadku podstawowych usług higienicznych z 67 do 75 proc.

Czy jest możliwe, by do 2030 r. osiągnąć cel zrównoważonego rozwoju odnośnie do WASH? Z pewnością konieczne są dalsze wysiłki, aby skutecznie zaspokajać potrzeby kobiet i dziewczynek oraz innych wrażliwych grup.

Źródło informacji: Serwis Zdrowie; PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!