Scroll Top
rzeka Bug przystań

Wody Polskie przedstawiły wariantową koncepcję projektową zabezpieczenia erodowanego brzegu rzeki Bug w miejscowości Kuligów.
Fot. Jarko z Pixabay

Wody Polskie przedstawiły wariantową koncepcję projektową zabezpieczenia erodowanego brzegu rzeki Bug w miejscowości Kuligów.
Fot. Jarko z Pixabay

Jest koncepcja projektowa zabezpieczenia brzegu Bugu

3 października 2023 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie przedstawiło wariantową koncepcję projektową zabezpieczenia erodowanego brzegu rzeki Bug w miejscowości Kuligów wraz z budową slipu dla jednostek pływających.

Tym samym zakończony został pierwszy etap zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej zabezpieczenia erodowanego brzegu w 8 km biegu rzeki Bug w miejscowości Kuligów”.

– Przygotowanie projektu zabezpieczenia erodowanego brzegu to nie tylko inżynierskie wyzwanie, ale także hołd dla piękna natury i troska o nasze wspólne dziedzictwo. W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować wykonawcy za opracowanie koncepcji, w której zachowana została harmonia między rzeką a ludźmi. Dzięki zaproponowanym rozwiązaniom bezpieczeństwo mieszkańców łączy się z ochroną środowiska – powiedział wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Opracowanie wariantowej koncepcji projektowej zabezpieczenia erodowanego brzegu Bugu było pierwszym etapem zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej zabezpieczenia erodowanego brzegu w 8 km biegu rzeki Bug w miejscowości Kuligów”, realizowanego w ramach podpisanej 19 czerwca 2023 r. umowy o wartości blisko pół miliona zł. Umowa zobowiązała biuro projektowe do podzielenia realizacji zadania na trzy etapy oraz pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych.

Wykonawcą zadania jest firma Antea Polska SA, która w ramach pierwszego etapu opracowała trzy warianty realizacji przedsięwzięcia. Najkorzystniejszy zakłada wykonanie zabezpieczenia rzeki na długości blisko 1 km. W ramach opracowania projektowego uwzględniono możliwość swobodnego dostępu do powstałych obiektów, tj. slipu i pomostu. Koszt realizacji pierwszego etapu zadania inwestycyjnego wyniósł ponad 205 tys. zł. Celem opracowanych koncepcji projektowych jest zminimalizowanie ryzyka erozji brzegu i poprawa dostępu do rzeki dla jednostek pływających.

Kolejne etapy inwestycji

Zgodnie z założeniami zadania, wykonawca zobowiązany jest do realizacji kolejnych etapów inwestycji. Etap drugi będzie polegał na analizie zadania pod kątem oddziaływania na środowisko naturalne, przygotowaniu inwentaryzacji przyrodniczej dla planowanych działań, uzyskaniu decyzji o warunkach prowadzenia robót dla przedsięwzięcia oraz sporządzeniu i złożeniu wniosku o ustalenie celu publicznego lub wniosku o ustalenie warunków zabudowy. Z kolei trzeci, ostatni etap, skupiać się będzie na opracowaniu operatu wodnoprawnego, dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego oraz uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.

 

Źródło informacji: MI; PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!