Scroll Top
wagony towar

Czy nowe trasy kolejowe będą przewidywały transport zboża?
Fot. yujinmeru z Pixabay

Czy nowe trasy kolejowe będą przewidywały transport zboża?
Fot. yujinmeru z Pixabay

Kolej na Pomorzu do rozbudowy

Ministerstwo Infrastruktury planuje rozbudowę kolei do elektrowni jądrowej, co da nowe możliwości podróży pociągiem na Pomorzu i zapewni sprawny przewóz towarów.

Ministerstwo Infrastruktury informuje:

10 marca 2023 r. PKP Polskie Linie Kolejowe SA podpisały umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla modernizacji i budowy linii kolejowych prowadzących do planowanej elektrowni jądrowej Lubiatowo – Kopalino. Inwestycja zostanie zrealizowana ze środków budżetowych jako zadanie towarzyszące budowie elektrowni.

– Rozwój energetyki jądrowej to szansa zapewnienia Polakom bezpieczeństwa energetycznego. Dlatego cieszę się, że kolej – bezpieczny i ekologiczny środek transportu, będzie miała swój wkład w budowę, a później w eksploatację elektrowni jądrowej – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

– Kolej zawsze miała olbrzymi wpływ na rozwój gospodarczy regionów. Jestem przekonany, że będzie tak również w przypadku inwestycji kolejowych w województwie pomorskim, które nie tylko zwiększą możliwości transportu towarów, ale także przyczynią się do powrotu pasażerów na kolej – stwierdził wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

Modernizacja i budowa linii kolejowych do planowanej elektrowni jądrowej to również szansa na zwiększenie dostępu do kolei w tej części województwa pomorskiego (powiat wejherowski i lęborski). Realizacja projektu, w zależności od realizowanego wariantu, umożliwi powrót pociągów pasażerskich na nieczynną linię nr 230 oraz stałe połączenia kolejowe na linii nr 229, która obecnie jest wykorzystywana wyłącznie w sezonie letnim. Istniejące stacje i przystanki zostaną zmodernizowane, planuje się także budowę nowych. Pociągi – pasażerskie i towarowe – pojadą z prędkością do 120 km/h.

Realizacja inwestycji zapewni sprawny i bezpieczny dowóz ładunków na potrzeby budowy elektrowni i jej przyszłej eksploatacji. Wartość wykonania dokumentacji to 47,9 mln zł. Umowa przewiduje, że wykonawca przygotuje dokumentację i pozyska decyzje administracyjne w ciągu 27 miesięcy od podpisania umowy. Finansowanie zadania zapewnią Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z o.o.

– Budowa i modernizacja linii kolejowych prowadzących do planowanej elektrowni jądrowej zapewni sprawny i bezpieczny transport towarów podczas budowy i eksploatacji tej strategicznie ważnej dla polskiej gospodarki inwestycji. To także szansa na lepszy dostęp do kolei w tej części woj. pomorskiego i powrót pociągów pasażerskich na nieczynne obecnie linie lub wykorzystywane tylko sezonowo – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych SA.

Wykonawca przygotuje m.in. koncepcję programowo-przestrzenną dla dwóch wariantów inwestycji oraz projekty budowlane i wykonawcze wraz z pozyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych. Pozwolenie na budowę zostanie wydane dla jednego z dwóch wariantów inwestycji.

Wariant podstawowy obejmuje modernizację linii kolejowej nr 230 na odcinku Wejherowo – Choczewo wraz z budową nowych odcinków, modernizację linii nr 229 na odcinku Lębork – Łeba, budowę nowego fragmentu linii kolejowej z Choczewa poprzez elektrownię jądrową do połączenia z linią nr 229 w obszarze stacji Steknica oraz budowę łącznicy do linii nr 229 w kierunku Łeby.

Wariant opcjonalny zakłada modernizację linii kolejowej nr 230 na odcinku Wejherowo – Garczegorze, linii nr 229 na odcinku Lębork – Garczegorze, budowę nowej linii z Choczewa do elektrowni jądrowej Lubiatowo – Kopalino oraz łącznicy do linii nr 230 w kierunku Lęborka.

Realizacja inwestycji zapewni sprawny i bezpieczny dowóz ładunków na potrzeby budowy elektrowni i jej eksploatacji. Możliwy będzie dojazd pociągów towarowych o długości do 750 metrów i nacisku osi 221 kN (22,5 t/oś).

Dla podróżnych z powiatów lęborskiego i wejherowskiego, w przypadku uruchomienia przewozów pasażerskich, oznacza to nowe możliwości dostępu do kolei na nieczynnej obecnie linii nr 230 oraz na linii nr 229, wykorzystywanej na odcinku Lębork – Łeba wyłącznie w sezonie letnim. Istniejące stacje i przystanki zostaną zmodernizowane, planuje się także budowę nowych. Wszystkie zostaną dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Pociągi pasażerskie i towarowe pojadą z prędkością do 120 km/h.

 

Źródło informacji: MI; PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!