Scroll Top
konferencja

Fot.: PAP MediaRoom

Fot.: PAP MediaRoom

Konferencja NCBR: innowacje dają przewagę

„Horyzont innowacji”, konferencja zorganizowana przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, to podsumowanie działań podejmowanych na rzecz sektora B+R oraz zaprezentowanie nowych inicjatyw oraz efektów badań i analiz dotyczących m.in. sztucznej inteligencji, przemysłu 4.0 czy nowoczesnego rolnictwa.

– Innowacje potrzebują wsparcia systemowego, a takie udziela właśnie NCBR – wskazał dr Jacek Orzeł, dyrektor NCBR.

Dr Jacek Orzeł, otwierając konferencję, powiedział, że nie przypadkiem w jej tytule powiązane zostało innowacyjne myślenie, działanie sięgające daleko w przyszłość.

– Najczęściej powtarzanym słowem w NCBR jest innowacja. Odróżnia ona lidera od naśladowcy. Bez innowacji nie ma szans na prawdziwy postęp. Innowacje nie są dziełem przypadku – podkreślił dyrektor NCBR.

Dr Orzeł dodał, że innowacje potrzebują wsparcia systemowego, a takie udziela właśnie NCBR. Przypomniał, że konkursy NCBR i powierzone mu programy, realizowane ze wsparciem Funduszy Europejskich, funduszy norweskich i EOG oraz funduszy krajowych, były i są kamieniami milowymi w rozwoju wielu branż polskiej gospodarki.

– W ciągu szesnastu lat przekazaliśmy prawie 80 miliardów złotych na wsparcie polskich przedsiębiorstw różnej wielkości, uczelni, instytutów badawczych. W portfolio mamy około dwudziestu tysięcy projektów. […] Realizujemy nabory finansowane z budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Zamykamy też poprzednią perspektywę. Oznacza to ogrom możliwości dla przedsiębiorców i naukowców. W połączeniu z ofertą programu >>Horyzont Europa<< daje to szerokie pole do działania. Wszystko to tworzy efekt synergii – zaznaczył dyrektor.

Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej (ministerstwo nadzorujące NCBR), podkreśliła, że przed laty przedsiębiorcy obawiali się innowacji. Obecnie proces badawczo-innowacyjny, wdrażanie nowych rozwiązań i technologii umożliwiają rozwój polskiej gospodarki.

– Dzisiaj jesteśmy na takim etapie, kiedy podsumowujemy i wyciągamy wnioski z perspektywy 2014-2020. […] Mówimy o tym, co udało się zrealizować w ramach tych środków – 44 mld zł >>pracowały<< w Programie >>Inteligentny Rozwój<<. 14 tysięcy projektów realizowanych przez przedsiębiorców. Bardzo cieszy, że perspektywa 2014-2020 była nastawiona nie tylko na prace badawczo-rozwojowe, innowacyjne, wdrażanie nowych technologii, ale również na to, żeby pokazywać produkty i usługi na rynkach krajowych i zagranicznych – podkreśliła minister Jarosińska-Jedynak.

Dodała, że w perspektywie finansowej 2021-2027 budżet pochodzący z Funduszy Europejskich, który przeznaczony jest na inwestycje w działania przedsiębiorstw, konsorcjów, organizacji pozarządowych, instytutów i jednostek badawczych, wynosi osiem miliardów złotych.

Prof. Marcin Sobczak, zastępca dyrektora NCBR, poinformował uczestników konferencji, że IDEAS NCBR (ośrodek badawczo-rozwojowy, którego misją jest wsparcie rozwoju w obszarze sztucznej inteligencji i ekonomii cyfrowej w Polsce) została partnerem prestiżowego stowarzyszenia European Laboratory for Learning and Intelligent Systems (ELLIS Society), zajmującego się badaniami nad sztuczną inteligencją.

– To ogromne wyróżnienie. Taka współpraca otwiera zupełnie nowe możliwości wymiany doświadczeń, szkoleń, korzystania z nowoczesnej infrastruktury obliczeniowej. Uczestniczymy w tym procesie – wskazał prof. Sobczak.

Szczegóły działania IDEAS NCBR przedstawił prezes tej spółki prof. Piotr Sankowski.

– NCBR przewidziało trendy technologiczne na świecie. Naszym celem jest kształcenie innowatorów. Konkurencja jest globalna, a uczelnie wyższe nie są w stanie kształcić innowatorów w tym zakresie. My kształcimy informatyków, którzy będą w stanie tworzyć głęboką innowację w przyszłości –powiedział prof. Sankowski.

Jedna z 11 dyskusji panelowych, które obok prezentacji autorstwa specjalistów z NCBR oraz ekspozycji stoisk beneficjentów – firm współpracujących z Centrum, poświęcona była programowi Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), pokazując komplementarną ofertę wspierania innowacji ze środków Funduszy Europejskich.

Karolina Lesyng, dyrektor Działu Dotacji Krajowych i Funduszy UE w NCBR, poinformowała, że nabór „Ścieżka SMART” jest największym instrumentem finansowym wdrażanym w ramach programu FENG. Do NCBR po pochodzące z niego środki mogą aplikować duzi przedsiębiorcy, natomiast małe i mikroprzedsiębiorstwa do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w celu dofinansowania zastosowania nowoczesnych technologii.

Jak wyjaśniała dyrektor Lesyng, spośród siedmiu modułów przedsiębiorca sam wybiera te, które są niezbędne do realizacji jego planów. Pierwszy dotyczy przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Można też dostać dofinansowanie na wdrożenie wyników prac, wprowadzenia ich na rynek, cyfryzacji przedsiębiorstwa, jego zazielenienia. Kolejny moduł dotyczy kompetencji pracowników, bo nie ma możliwości przeprowadzenia całego procesu innowacyjnego, jeśli brakuje dobrze wykształconego personelu. – Jest jeszcze moduł dotyczący internacjonalizacji, czyli promocji na rynkach zagranicznych. Duży przedsiębiorca musi zrealizować model B+R, pozostałe dobiera w zależności od potrzeb. W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw model obligatoryjny to badawczo-rozwojowy bądź wdrożenia innowacji – uzupełniła Karolina Lesyng.

Izabela Banaś, wicedyrektor Departamentu Analiz i Strategii Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, zapowiedziała m.in., że PARP będzie wspierać startupy branżowo, organizując konkursy w tych „obszarach”, które mają przeciwdziałać zubożeniu społeczeństwa, np. w działaniach dotyczących zdrowia publicznego, dostępności do wody i zielonej energii.

– Startupy, które będą uczestniczyć w programach akceleracyjnych, będą mogły liczyć na wsparcie do 400 tysięcy złotych – zapowiedziała Izabela Banaś.

Piotr Natkański, dyrektor Biura Rozwoju i Relacji Biznesowych w Departamencie Gwarancji i Poręczeń Banku Gospodarstwa Krajowego powiedział, że oferta reprezentowanego przez niego banku, skierowana do przedsiębiorców, jest atrakcyjniejsza i bardziej konkurencyjna niż banków komercyjnych.

– Oprócz kredytu na innowacje technologiczne mamy kredyt ekologiczny. To zupełnie nowe rozwiązanie. Program FENG daje możliwość wspierania polskich przedsiębiorców nie tylko w zakresie nowych technologii, ale także w ich zielonej transformacji – powiedział Piotr Natkański.

Z kolei panel „Projekty Zielnego Ładu: jak współpracują samorządy, naukowcy i NCBR?” był okazją do zaprezentowania przedsięwzięć badawczych, finansowanych z Programu Inteligentny Rozwój, których celem jest opracowanie nowych rozwiązań i technologii wspierających osiągnięcia Green Deal. W panelu uczestniczyli: Wojciech Racięcki, dyrektor Działu Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami NCBR, Jacek Wiśniowski, burmistrz Lidzbarka Warmińskiego, Dariusz Wójtowicz, prezydent Mysłowic oraz dr inż. Andrzej Lewicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Dr Lewicki zaprezentował przykład opracowania nowej technologii biogazowni w Brodach oraz stworzenia tam biometanowni, gdzie produkowany byłby metan.

– Będzie to czysty biometan, który można wykorzystać jako paliwo w sieciach gazowych albo jako paliwo transportowe. To daleko idąca innowacja. Miejmy nadzieję, że rozwój tego projektu spowoduje powstanie kolejnych inwestycji – powiedział dr Lewicki.

W Lidzbarku Warmińskim w ramach projektu Ciepłownia Przyszłości dokonano modernizacji miejskiej ciepłowni – w demonstratorze ciepło w 90 proc. pochodziło z OZE.

– Ta inwestycja, która jest realizowana przy praktycznie całkowitym finansowaniu ze środków europejskich przekazanych przez NCBR, ma bardzo pozytywny efekt w perspektywie rozwoju. Budujemy coś, co możemy zaimplementować do pewnego środowiska, które już fizycznie istnieje i sprawdzić czy to będzie działało. Z perspektywy włodarza każdego miasta najważniejsza jest akceptacja społeczna. Tutaj efekt jest bardzo korzystny – powiedział burmistrz.

Dariusz Wójtowicz, prezydent Mysłowic, również podkreślił to, że projekt realizowany w tym mieście wraz z NCBR ma akceptację społeczną.

– W Mysłowicach powstaje jeden z najnowocześniejszych budynków w Polsce. Koszty utrzymania takiego budynku są o wiele niższe niż tradycyjnego. Myślę, że ten budynek w Mysłowicach stanie się wzorem dla innych miast – stwierdził prezydent Wójtowicz.

Wojciech Racięcki z NCBR podkreślił, że transformacja związana ze strategią Zielonego Ładu jest transformacją skokową, dlatego tak ważna jest dobra współpraca z partnerami, beneficjentami i instytucjami naukowymi przy realizacji projektów.

 

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!