Scroll Top
oczyszczalnia z lotu ptaka

Fot. PAP

Fot. PAP

Metamorfoza oczyszczalni ścieków w Unisławiu

Przestarzała biologiczna instalacja oczyszczająca została zamieniona na nowoczesną mechaniczną – tak zmodernizowana z udziałem środków UE oczyszczalnia ścieków w Unisławiu służy mieszkańcom gminy i okolicznym zakładom.

Biologiczna oczyszczalnia ścieków w Unisławiu powstała ponad dwie dekady temu, jej działanie było  uzależnione m.in. od warunków atmosferycznych. Do tego kontrole Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska wykryły nieprawidłowości w oddziaływaniu na środowisko unisławskiej oczyszczalni, stąd konieczne było pilne podjęcie kroków zaradczych.

Umowa na dofinansowanie przebudowy obiektu w Unisławiu została podpisana w czerwcu 2019 roku, a gotowy zakład do oczyszczania ścieków został otwarty w październiku 2021 roku.

– Udało nam się tę oczyszczalnie zmodernizować. Całość tej modernizacji to ok. 6,7 mln zł, odzyskaliśmy ponad 1,2 mln VAT-u, 4,7 mln zł pochodziło z dofinansowania z EU – z RPO, również ponad 300 tys. pozyskaliśmy z budżetu państwa. Mieszkańców gminy Unisław ta modernizacja kosztowała blisko pół miliona złotych – wylicza Jakub Danielewicz, wójt gminy Unisław.

W ramach modernizacji przestarzała biologiczna instalacja oczyszczająca została zamieniona na nowoczesną mechaniczną instalację wraz z nowym budynkiem technicznym oraz przebudowanymi drogami dojazdowymi do obiektu.

– Gdyby nie te środki unijne i możliwość zainwestowania tutaj w gminie Unisław w procesy oczyszczania ścieków, musielibyśmy płacić kary, cofalibyśmy się w rozwoju i nie moglibyśmy zaprezentować takiej korzystnej oferty dla naszych mieszkańców i dla tych zakładów, które są podpięte pod system kanalizacji sanitarnej tutaj na terenie gminy, m.in. zakładów przetwórstwa owocowo-warzywnego – dodał wójt Danielewicz.

Do zmodernizowanej oczyszczalni podłączeni są mieszkańcy trzech miejscowości położonych na terenie gminy: Unisławia, Racieniewa i Stablewic oraz miejscowi producenci i przetwórcy z branży rolno-spożywczej.

– Pomagamy tym najmniejszym, Unisław jest tu doskonałym przykładem, ponieważ inwestując ok. 4 mln zł z RPO uzyskaliśmy fantastyczny efekt i funkcjonującą, nowoczesną oczyszczalnię ścieków – zaznaczył w rozmowie z Serwisem Samorządowym PAP Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawskiego.

Marszałek wyjaśnił, że modernizacja unisławskiego zakładu oczyszczania ścieków jest jednym z ok. 70  projektów dotyczących gospodarki wodno-ściekowej, które uzyskały dofinansowanie z mijającej perspektywy RPO.

– Zmodernizowaliśmy w ramach środków unijnych naszego Regionalnego Programu Operacyjnego około 20 podobnych obiektów – są to instalacje budowane na początku lat 90. najczęściej. Na szczęście one powstały, no ale już po tylu latach eksploatacji i też zmianie właściwie technologii oczyszczania wymagają one modernizacji, więc na ten cel w sumie przeznaczyliśmy z RPO jakieś 60 mln zł – powiedział marszałek kujawsko-pomorskiego.

Piotr Całbecki poinformował, że w unijnej perspektywie na lata 2014-2020 na wszystkie projekty związane z modernizacją systemów wodno-kanalizacyjnych poszło ponad 160 mln zł.

– To oznacza, że cały czas staramy się  zachować standardy, jakie narzucają ustawy, jeśli chodzi o jakość zrzucanych ścieków. Pamiętajmy też, że unijne dyrektywy wodno-prawne to jeden z fundamentów, na bazie których budowane jest prawodawstwo w obszarze ochrony środowiska w całej UE i Polska jako kraj członkowski jest zobowiązana do ich dochowania – podkreślił marszałek.

 

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

Posty powiązane

error: Content is protected !!