Scroll Top
zboże ładowanie na ciężarówkę zbioru

Polska rozmawia z KE w sprawie Ukrainy.
Fot. Игорь z Pixabay

Polska rozmawia z KE w sprawie Ukrainy.
Fot. Игорь z Pixabay

MI: Spotkanie trzech ministrów z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej w Ministerstwie Infrastruktury

Rewizja Umowy między UE a Ukrainą w sprawie transportu drogowego towarów, funkcjonowanie tzw. Korytarzy Solidarności oraz kwestie związane z handlem produktami rolno-spożywczymi z Ukrainą, a także trudna sytuacja polskich przewoźników i rolników, były głównymi tematami spotkania trzech ministrów.

Odbyło się spotkanie: Dariusza Klimczaka – ministra infrastruktury, Czesława Siekierskiego – ministra rolnictwa i rozwoju wsi oraz Krzysztofa Hetmana – ministra rozwoju i technologii z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Valdisem Dombrovskisem w Warszawie.

Rozmowy w Ministerstwie Infrastruktury dotyczyły wzajemnych powiązań pomiędzy sprawami transportowymi, handlowymi, a także znaczenia produkcji rolno-spożywczej w relacjach pomiędzy Unią Europejską a Ukrainą.

Szef resortu infrastruktury Dariusz Klimczak podziękował wiceprzewodniczącemu KE Valdisowi Dombrovskisowi za uwzględnienie w projekcie Komisji Europejskiej wielu zmian do Umowy UE–Ukraina, liberalizującej transport drogowy towarów, o które od wielu miesięcy zabiegała strona polska. Podkreślił ponadto, że konieczne jest takie dostosowanie zapisów Umowy, które z jednej strony pozwoli na zabezpieczenie interesów przewoźników UE, w tym polskich oraz przywrócenie równowagi na rynku transportu towarów, z drugiej zaś zapewni stabilne wykonywanie przewozów kluczowych ładunków, przyczyniając się do dalszego wsparcia Ukrainy.

Minister Krzysztof Hetman podkreślił wagę stosunków gospodarczych łączących Polskę i Ukrainę. Wskazał zarazem na wyjątkową sytuację na europejskim rynku rolnym, który musi zmagać się z wysokimi cenami energii, ograniczeniami wynikającymi z implementacji Zielonego Ładu oraz dumpingową konkurencją ze strony Rosji. Stąd konieczność działań, które będą równoważyć niekontrolowane, jednostronne otwarcie rynku na produkty rolne z Ukrainy, które mogą prowadzić do zakłóceń cenowych w państwach granicznych. Jednocześnie wezwał do ograniczenia importu produktów rolnych z Rosji, o co zaapelował do KE polski parlament. Podkreślił, że polski rząd jest w ciągłym kontakcie z protestującymi środowiskami, rządem a także środowiskami biznesowymi zaangażowanymi w rozwój dwustronnej współpracy polsko-ukraińskiej. Wskazał jednocześnie na intensywny kalendarz polsko-ukraińskich negocjacji w zakresie uporządkowania napływu towarów, które będą miały miejsce w najbliższych dniach podczas obrad Polsko-Ukraińskiej Komisji Dwustronnej Współpracy Gospodarczej.

Minister Czesław Siekierski zwrócił natomiast uwagę na trwające protesty rolników w związku z bardzo trudną sytuacją na rynkach rolnych spowodowaną m.in. agresywną polityką sprzedażową Rosji na rynku zbożowym oraz rosnącymi obciążeniami związanymi z unijną polityką środowiskową. Stwierdził, że zmiany tzw. Autonomicznych środków handlowych (ATM) w relacjach handlowych z Ukrainą zaproponowane przez Komisję na kolejny rok idą w dobrym kierunku, są jednak dalece niewystarczające. Poinformował Komisarza Dombrovskisa o trwających rozmowach ze stroną ukraińską celem wypracowania dwustronnego porozumienia w zakresie nadmiernego importu z Ukrainy kilku wrażliwych dla Polski produktów rolnych. Wyraził też nadzieję na zrozumienie ze strony Komisji dla działań, jakie podejmuje Polska w zakresie wsparcia rolników.

— Cieszę się, że trzech polskich ministrów odpowiedzialnych za infrastrukturę, rozwój oraz rolnictwo odbyło ważną rozmowę z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej. Mam nadzieję, że efekty tego spotkania będą miały pozytywny wpływ na stabilność rynku europejskiego, sytuację polskich transportowców i rolników, a jednocześnie na dalsze wsparcie Ukrainy w jej walce z rosyjską agresją — powiedział minister Dariusz Klimczak.

 

 

Źródło informacji: MI; PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!