Scroll Top
koła łańcuchy

14 767 kontroli dotyczyło przewoźników z Ukrainy.
Fot. Rethinktwice z Pixabay

14 767 kontroli dotyczyło przewoźników z Ukrainy.
Fot. Rethinktwice z Pixabay

Służby wzmacniają kontrole ciężarówek na granicy polsko-ukraińskiej

2 grudnia 2023 r. minister infrastruktury Alvin Gajadhur, podsekretarz stanu w MSWiA Bartosz Grodecki oraz sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, szef Krajowej Administracji Skarbowej insp. Bartosz Zbaraszczuk poinformowali o działaniach służb na granicy polsko-ukraińskiej, w związku protestem przedstawicieli branży transportowej.

Minister infrastruktury poinformował, że zwiększone zostaną kontrole prowadzone dotychczas na granicy polsko-ukraińskiej.

— Jesteśmy w stałym dialogu z branżą transportową. Podczas ostatniego spotkania ustaliliśmy, że służby państwowe zwiększą intensywność kontroli ciężarówek na pograniczu polsko-ukraińskim. Był to jeden z postulatów branży. Dzisiaj pokazujemy, że dotrzymujemy słowa: Inspekcja Transportu Drogowego, Krajowa Administracja Skarbowa, Straż Graniczna i Policja skierowały w ten region dodatkowe siły — powiedział A. Gajadhur.

Szef resortu infrastruktury zaznaczył, że rząd będzie podejmował również działania w instytucjach europejskich, nastawione na wyeliminowanie nieuczciwej konkurencji na rynku przewozowym. Wskazał na zbliżający się, zaplanowany na poniedziałek 4 grudnia szczyt Rady ds. Transportu Unii Europejskiej na moment, w którym na arenie unijnej należy podnieść temat skutków, jakie wywołało zniesienie obowiązku posiadania zezwoleń na wjazd do UE przez kierowców ukraińskich.

Od 1 stycznia 2023 r. do 30 listopada 2023 r. inspektorzy ITD przeprowadzili 180 670 kontroli drogowych (w tym kontroli ruchu drogowego), z czego 84 198, czyli prawie 47 proc. wszystkich kontroli prowadzonych przez ITD na terenie Polski, dotyczyło przewoźników zagranicznych.

14 767 kontroli dotyczyło przewoźników z Ukrainy. W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono 9409 naruszeń obowiązków lub warunków przewozu drogowego, co skutkowało karami pieniężnymi. Wbrew twierdzeniom pojawiającym się w przestrzeni publicznej, postępowania prowadzone przez polskie służby obejmują również przewoźników ukraińskich i w przypadku prowadzonych przez ITD czynności kontrolnych dotyczą m.in. prawidłowości realizowanych operacji transportowych, posiadanych uprawnień do realizacji przewozu, czasu pracy kierowców, stanu technicznego pojazdów oraz ich tonażu. ITD prowadzi również czynności wobec ukraińskich przewoźników w zakresie uiszczenia opłaty za przejazd płatnymi odcinkami dróg.

Od 1 stycznia 2023 r. do 22 listopada 2023 r. inspektorzy przeprowadzili 38 870 kontroli mobilnych, w tym 9347 zagranicznych pojazdów, wśród których 3855 (41 proc.) stanowiły pojazdy z Ukrainy.

W przypadku 969 kontroli pojazdów ukraińskich stwierdzono naruszenia. Weryfikowane są również naruszenia zarejestrowane przez system fotoradarowy Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym.

Od 1 stycznia 2023 r. do 22 listopada 2023 w systemie CANARD zarejestrowano 27 938 przypadków niestosowania się przez kierowców pojazdów ciężarowych z zagranicy, w tym 7872 przez pojazdy ciężarowe zarejestrowane na Ukrainie.

 

Źródło informacji: MI/PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!