Scroll Top
powódź pole droga

Lepsza ochrona przeciwpowodziowa miasta i gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz gminy Bodzechów
Fot. Linda Russ z Pixabay

Lepsza ochrona przeciwpowodziowa miasta i gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz gminy Bodzechów
Fot. Linda Russ z Pixabay

Większa ochrona przeciwpowodziowa mieszkańców powiatu ostrowieckiego

Całkowity koszt przedsięwzięcia to ponad 16,8 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków UE wynosi ok. 14,3 mln zł

Ministerstwo Infrastruktury informuje:

16 marca 2023 r., w obecności wiceministra infrastruktury Grzegorza Witkowskiego, nastąpiło uroczyste przekazanie Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie – Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Warszawie obiektów stanowiących kompleksowy system zabezpieczeń przeciwpowodziowych miasta i gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz gminy Bodzechów.

– Krok po kroku, region po regionie, zwiększamy bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. Dzięki konsekwentnie realizowanym inwestycjom w budowę zabezpieczeń przeciwpowodziowych wielu mieszkańców powiatu ostrowieckiego może poczuć ulgę. Musimy jednak pamiętać, że powódź wciąż stanowi poważne zagrożenie dla wielu innych regionów Polski, dlatego w dalszym ciągu realizowane będą przedsięwzięcia zapobiegające temu żywiołowi – powiedział wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski.

W ramach zadania inwestycyjnego „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe m. Ostrowiec Świętokrzyski, gm. Ostrowiec Świętokrzyski oraz gm. Bodzechów, w oparciu o regulację rzeki Modły, z wykorzystaniem istniejącego zbiornika w Częstocicach jako polderu zalewowego do redukcji fali powodziowej” wybudowany został system czterech suchych zbiorników przeciwpowodziowych z przegrodami piętrzącymi na Modle i jej dopływach. Dodatkowo został podwyższony lewy wał przeciwpowodziowy Modły w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz przebudowane zostały dwa przepusty na Modle w Mychowie Kolonii. Rzeka została odmulona i pogłębiona, a jej skarpy zostały ubezpieczone. W wyniku realizacji przedsięwzięcia możliwe jest przejęcie i zretencjonowanie nadmiaru spływu wód wywołanego deszczami nawalnymi, a także poprawa spływu wód powodziowych rzeki Modły i dopływu spod Mychowa. Ponadto, wskutek ograniczenia erozji koryta oraz ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do rzeki, wzrośnie poziom czystości wód i nastąpi ogólna poprawa środowiska naturalnego.

Zadanie zostało zrealizowane z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Całkowity koszt przedsięwzięcia to ponad 16,8 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków UE wynosi ok. 14,3 mln zł.

 

Źródło informacji: MI; PAP MediaRoom

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!