Scroll Top
burned-g97bbf084e_1920

Czy usunięcie podrzuconych odpadów za wspólne pieniądze to załatwienie problemu zaśmiecania nieruchomości?
Fot. PublicDomainPictures z Pixabay

Czy usunięcie podrzuconych odpadów za wspólne pieniądze to załatwienie problemu zaśmiecania nieruchomości?
Fot. PublicDomainPictures z Pixabay

Za usuwanie podrzuconych odpadów zapłacimy wszyscy?

Rzecznik Praw Obywatelskich postuluje, aby podrzucane odpady były usuwane przez właściciela gruntu z dofinansowywaniem takim, jakie mają jednostki samorządu terytorialnego. Nie domaga się jednak ustalania przez policję sprawców podrzucenia śmieci.

Właściciel gruntu, na którym ktoś nielegalnie podrzucił odpady, jest uznawany za ich posiadacza i ma obowiązek ich uprzątnięcia. Przepisy nie przewidują jednak wsparcia finansowego dla osób fizycznych na usunięcie podrzuconych odpadów. A koszt tego może być znaczny. Tymczasem jednostki samorządu terytorialnego otrzymują dofinansowanie na ten cel ze specjalnego funduszu. RPO zaapelował do resortu klimatu, aby również osoby fizyczne mogły otrzymywać dofinansowanie na usuwanie odpadów, które im podrzucono – podaje RPO.

To wystąpienie jest następstwem skarg składanych do rzecznika.

„Z orzeczeń sądów wynika, że władający nieruchomością, na której nielegalnie zgromadzono odpady, może uwolnić się od odpowiedzialności wyłącznie w jeden sposób – wskazując inny podmiot, któremu można przypisać status posiadacza odpadów. Ciężar wykazania, że za takie odpady odpowiada inny podmiot niż właściciel, spoczywa na nim samym” – podaje RPO w informacji.

Wyjściem z sytuacji ma być właśnie dofinansowanie do usunięcia podrzuconych odpadów. RPO uzasadnia to następująco: „Nieustalenie sprawców tego rodzaju czynów powoduje zatem brak jakiejkolwiek możliwości uwolnienia się przez właściciela nieruchomości od odpowiedzialności za zgromadzone na niej odpady, których koszt usunięcia może być znaczny. RPO zwraca uwagę, że bez tego domniemania realizacja celów ustawy o odpadach stałaby się utrudniona, a nawet niemożliwa. Podkreśla przy tym jednak, że w konkretnych przypadkach staje się ono źródłem skutków trudnych do zaakceptowania ze względu na zasadę sprawiedliwości społecznej.”

Warto jednak zwrócić też uwagę, że podrzucanie komuś odpadów nie powinno pozostawać bezkarne, a do ustalania sprawców przestępstw i wykroczeń mamy niemały aparat państwowy.

Czy wprowadzenie programu wsparcia finansowego dla osób fizycznych na usuwanie odpadów porzuconych na nieruchomościach, którymi władają, to prawidłowa realizacja celów ustawy o odpadach?

 

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!