Scroll Top
energy-g3a51414b6_1920

Czy tym razem uda się rozwinąć OZE na wsi?
Fot. Willfried Wende z Pixabay

Czy tym razem uda się rozwinąć OZE na wsi?
Fot. Willfried Wende z Pixabay

1 mld z „Energii dla wsi” na OZE na terenach wiejskich

Rusza program finansowania instalacji fotowoltaicznych, wodnych, wiatrowych, biogazowni oraz magazynów energii.

Wicepremier i minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk oraz minister klimatu i środowiska Anna Moskwa zainaugurowali dziś program „Energia dla wsi”.

Jak mówił wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk, mieszkańcy wsi, rolnicy, będą mogli obniżać koszty produkcji. Koszty energii są wysokie i niestabilne. Program umożliwi też uzyskiwanie dodatkowych dochodów z działalności pozarolniczej. Po raz kolejny MKiŚ i NFOŚiGW wspierają obszary wiejskie. Są też inne środki – z PROW – przeznaczane na te cele, w marcu będzie prowadzony nabór wniosków na energię odnawialną. To są wszystko działania komplementarne. Energia odnawialna dla wsi i obszarów wiejskich jest bardzo ważna, stąd wynika finansowanie energetyki odnawialnej – fotowoltaiki, energetyki wiatrowej i zwłaszcza biogazowni jako stabilnego źródła energii. Zmiany legislacyjne są przygotowywane, a spółdzielnie energetyczne jako podmiot są w tym programie wyróżnione i nastąpi rozwój spółdzielni energetycznych, co powinno być kolejnym krokiem w rozwoju energetyki wiejskiej.

Minister klimatu Anna Moskwa podkreśliła, że samowystarczalność jest ważna dla rolników i ten program jest odpowiedzią na to zapotrzebowanie.  Program „Energia dla wsi” pozwala, żeby rolnik albo spółdzielnia w jednym programie otrzymali wsparcie dla różnych rodzajów energii – w tych różnych źródłach jest potrzebny jeden wniosek, a możliwa jest zarówno dotacja, jak i pożyczka.

Zastępca prezesa zarządu NFOŚiGW Artur Michalsk oznajmił, że 25 stycznia rusza program, do dyspozycji  pozostaje 1 miliard złotych i jest gotowość do poszerzania przewidywanego wsparcia. Możliwości są ogromne. To ułatwianie przyłączeń, zwolnienia z wielu opłat. Kompleksowy pakiet. Nabór ciągły na wszelkie OZE, jakie można instalować, mogą to być np. wiatraki, fotowoltaika, biogazownie, ale też elektrownie wodne i magazyny energii. Jest możliwość uzyskania np. 45 proc. kosztów z dotacji dla biogazowni, czy pożyczki do 100 proc. kosztów kwalifikowanych.

Ważne jest wsparcie dla magazynów energii – chodzi o ich wypromowanie, aby stały się normą, co jest potrzebne z uwagi na niestabilność większości OZE.

Trwają też przygotowania do zmian przepisów, ułatwiających inwestycje w OZE.

Więcej:

10 proc. mocy z wiatraków dla okolicznych mieszkańców

Program „Energia dla wsi” to kontynuacja programu „Agroenergia”, w ramach którego do dyspozycji było 200 mln zł środków krajowych.

Więcej o zapowiadanym naborze z PROW:

Kto otrzyma wsparcie na „Zieloną energię” z PROW 2014-2020?

Posty powiązane

error: Content is protected !!