Scroll Top
prosięta locha


Nowa pomoc - 100 zł do prosięcia
Fot. ewaswiokla0 z Pixabay


Nowa pomoc - 100 zł do prosięcia
Fot. ewaswiokla0 z Pixabay

100 do własnego prosiaka

Stado loch w ciągu roku zmalało o 10 procent. Potomstwo tych, które jeszcze żyją, dostanie nową pomoc, po 100 zł na prosiaka.

Spadek hodowli jest znaczny: w czerwcu 2022 r. stado loch na chów zmniejszyło się w porównaniu z czerwcem 2021 r. o 128,8 tys. sztuk (o 17,5%) do poziomu 606,4 tys. sztuk, w tym pogłowie loch prośnych zmniejszyło się o 89,3 tys. sztuk (o 17,6%) do 417,6 tys. sztuk. W stosunku do grudnia 2021 r. liczba loch na chów zmniejszyła się o 47,7 tys. sztuk (o 7,3%), w tym macior prośnych spadła o 16,3 tys. sztuk (o 3,7%).

Liczba gospodarstw utrzymujących lochy w 2022 r. wynosiła 45,6 tys., co oznacza spadek o 48% w ostatnich pięciu latach.

Co zauważywszy, MRiRW zaproponowało ponowienie programu Locha+, w zmienionej jednak postaci.

Pomoc będzie przysługiwać tym rolnikom, którzy zgłosili ARiMR do dnia 31 sierpnia 2023 r.,  oznakowanie świń urodzonych w ich gospodarstwie od dnia 15 marca 2023 r. do dnia 15 sierpnia 2023 r.

Pomoc będzie wynosiła 100 zł do każdej sztuki świni, jednak nie więcej niż 500 000 zł dla producenta świń.

Może być udzielona od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności ze wspólnym rynkiem tej pomocy publicznej.

Proponuje się, aby pomoc dla producentów świń (500 mln zł) została sfinansowana ze środków Funduszu Pomocy dla Ukrainy.

Zasady pomocy poprzednio udzielonej hodowcom w cyklu zamkniętym:

Nawet 15 tys. euro wsparcia z PROW dla hodowców świń w cyklu zamkniętym

Posty powiązane

error: Content is protected !!