Scroll Top
Od lewej Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Przemysław Rzodkiewicz i wiceminister Rafał Romanowski (fot. MRiRW)

Od lewej Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Przemysław Rzodkiewicz i wiceminister Rafał Romanowski (fot. MRiRW)

Od lewej Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Przemysław Rzodkiewicz i wiceminister Rafał Romanowski (fot. MRiRW)

20 lat działalności IJHARS

– To pracy Inspekcji zawdzięczamy w dużej mierze doskonałą markę polskiego produktu – podkreślił minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus podczas obchodów 20-lecia działalności Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) w siedzibie resortu rolnictwa.

W uroczystości wziął udział także sekretarz stanu Rafał Romanowski oraz przedstawiciele Kierownictwa Inspekcji.

Wyrazy uznania

Minister Robert Telus pogratulował pracownikom IJHARS jubileuszu działalności i podziękował za ich wkład w zapewnianie doskonałej jakości oraz bezpieczeństwa polskiej żywności.

– To, że polski produkt ma tak doskonałą markę, że konsument sięga po niego coraz chętniej, że można być pewnym jakości i bezpieczeństwa tego produktu, jest w dużej mierze zasługą Waszej codziennej pracy – zwrócił się szef resortu rolnictwa do pracowników Inspekcji.

Minister zauważył, że to zaangażowanie pracowników IJHARS sprawia, że przepisy nie są tylko martwymi zapisami, ale mają praktyczne zastosowanie.

– Dzięki temu, że wkładacie serce i duszę w to, co robicie, dziś ministerstwo może się chwalić sukcesami takimi jak kolejne rekordy eksportu polskiej żywności – podkreślił minister Telus.

Szef resortu rolnictwa zaznaczył, że rola Inspekcji jest szczególnie ważna w czasie trwającej wojny w Ukrainie, gdy do Polski napływają produkty spoza Unii Europejskiej.

– Dziękuję za Waszą wzmożoną czujność i proszę, abyście ją zachowali – powiedział minister.

– Życzę satysfakcji z pracy, zarówno tej wynikającej z poczucia czynienia czegoś ważnego dla Polski, jak i tej finansowej – dodał szef resortu rolnictwa i zadeklarował dalszą dobrą współpracę z resortem.

Odznaczenia dla zasłużonych

Dzisiejsza uroczystość była okazją do wręczenia odznaczeń państwowych. Z rąk doradcy Prezydenta RP Andrzeja Waśki oraz Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Przemysława Rzodkiewicza zasłużeni pracownicy IJHARS otrzymali srebrne i brązowe „Medale za długoletnią służbę” od Prezydenta RP.

Minister Robert Telus wręczył zaś pracownikom IJHARS o szczególnych zasługach odznaki honorowe Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Zasłużony dla Rolnictwa”.

Okolicznościową statuetkę z rąk Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych otrzymał także sekretarz stanu w MRiRW Rafał Romanowski. Jak podkreślił główny inspektor JHARS Przemysław Rzodkiewicz, to sekretarz stanu bezpośrednio współpracuje z Inspekcją, która właśnie z nim konsultuje wszystkie ważne sprawy.

– Dziękuję za tę ojcowską rękę i liczę na dalszą dobrą współpracę – zwrócił się Główny Inspektor JHARS do wiceministra Romanowskiego.

– Mam nadzieję, że więcej będzie okazji do spotkań w takich, przyjemnych okolicznościach, a nie z powodu wykrytych zafałszowań w produktach spożywczych – stwierdził wiceminister Romanowski.

Sekretarz stanu dołączył się do podziękowań i gratulacji dla Inspekcji z okazji jubileuszu działalności i zapewnił o dalszym wsparciu MRiRW.

 

Źródło informacji: Gov.pl/MRiRW

Posty powiązane

error: Content is protected !!