Scroll Top
płaca minimalne wzrośnie dwukrotnie

Inflacja zmusiła rząd do dwukrotnej zmiany płacy minimalnej w 2023 roku
Fot. Photo Mix z Pixabay

Inflacja zmusiła rząd do dwukrotnej zmiany płacy minimalnej w 2023 roku
Fot. Photo Mix z Pixabay

20 za godzinę pracy to już za mało

Podwyżka płacy minimalnej w 2023 r. nastąpi dwukrotnie.

To wynik inflacji, która nakłada na władze obowiązek dwukrotnej zmiany – ponieważ w ustawie budżetowej prognozowany wskaźnik inflacji przekracza 5 proc., ustala się dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej: od dnia 1 stycznia i od dnia 1 lipca.

Dlatego:

– od 1 stycznia 2023 r. minimalne wynagrodzenie będzie wynosić 3490 zł, a minimalne wynagrodzenie za godzinę pracy 22,80 zł;

– od 1 lipca 2023 r. minimalne wynagrodzenie wzrośnie do 3600 zł, a minimalne wynagrodzenie godzinowe do 23,50 zł.

Stawki minimalnego wynagrodzenia obowiązują również w rolnictwie.

Jak mówił dziś podczas konferencji prasowej po posiedzeniu rządu premier Mateusz Morawiecki, po wprowadzeniu w życie przyjętego dziś rozporządzenia, minimalne wynagrodzenie w stosunku do średniego wynagrodzenia będzie znacznie przekraczało 50 procent.

Z kolei Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej, stwierdziła:

– Te osoby najmniej zarabiające powinny być zgodnie z polską konstytucją otoczone opieką. Dlatego ponad 3 miliony osób zostaną otoczone podwyżką związaną z minimalnym wynagrodzeniem.

Według Eurofound w UE minimalne wynagrodzenie pobiera przeciętnie co dziesiąty pracownik.

W bieżącym roku minimalne wynagrodzenie to 3.010 zł (2363,56 zł netto). Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2021 r. wyniosło 5662,53 zł.

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!