Scroll Top
trzysta zł300 do emerytury dla sołtysa pełniącego funkcję przez dwie kadencje?

Czyżby jednak udało się wprowadzić dodatek do emerytury dla sołtysów? Świadczenie miałby przyznawać wójt, a wypacać zakład emerytalny wraz z emeryturą.

Jeszcze niedawno wiceminister rolnictwa Anna Gembicka twierdziła, że dodatek do emerytury dla sołtysa jest niemożliwy i sprzeczny z system emerytalnym. System emerytalny kieruje się regułą „nietworzenia nowych uprawnień, nieznajdujących pokrycia w składce na ubezpieczenie emerytalne” – przekonywała wiceminister w odpowiedzi na interpelację poselską.

Więcej:

Dodatek do emerytury dla sołtysów? 

Emerytura ze „świadczeniem”

Tymczasem 13 marca 2023 do Sejmu wpłynął poselski projekt grupy posłów PiS (!) reprezentowanych przez posła Marcina Warchoła (wiceministra sprawiedliwości). Zakłada przyznanie „świadczenia” (nie nazwanego nigdzie „dodatkiem do emerytury”, ale będącym nim w istocie) w wysokości 300 zł tym sołtysom, którzy pełnili funkcję co najmniej przez dwie kadencje – niekoniecznie bezpośrednio następujące po sobie – i osiągnęli wiek emerytalny (65 lat mężczyźni i 60 kobiety). Świadczenie miałby w drodze decyzji przyznawać wójt, a wypłacać organ emerytalny. Samo świadczenie i koszty jego obsługi miałby finansować budżet państwa.

Świadczenie nie jest nazwane „dodatkiem do emerytury”, nie podano też, aby otrzymanie emerytury było jego warunkiem. W trzyzdaniowym uzasadnieniu znalazło się jednak zdanie: „Proponuje się, aby wypłaty świadczenia dla sołtysów dokonywał organ emerytalny wypłacający emeryturę danemu sołtysowi” – co świadczy, że według autorów projektu emerytura jest niezbędnym wymogiem otrzymywania świadczenia dla sołtysów. Osoby, które pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego nie otrzymywałyby emerytury, nie mogłyby więc otrzymywać świadczenia. A przecież nie można wykluczyć, że takie osoby są i będą.

Wynagrodzenie czy dodatek do emerytury?

To już nie pierwszy projekt, przewidujący jakąś formę wynagrodzenia dla sołtysów.

W 2020 roku Sejm odbył jedno czytanie projektu zakładającego wynagrodzenie dla sołtysów (na wniosek) w kwocie 1000 złotych miesięcznie. Jak podano w uzasadnieniu tamtego projektu – powołując się na Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów – nawet 90 proc. sołtysów otrzymuje diety, przeciętnie 300-400 zł miesięcznie. Na jednym czytaniu zakończył się też w styczniu 2017 roku sejmowy byt projektu przewidującego dla sołtysów oprócz diet i zwrotu kosztów podróży wynagrodzenie w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia.

W 2006 roku natomiast w Sejmie znalazł się projekt „dodatku do emerytury lub renty”.

Miałby przysługiwać tylko wraz z tymi świadczeniami i być określany procentowo od kwoty emerytury lub renty przysługującej osobie uprawnionej –  po 5% za każdy pełny okres kadencyjny pełnienia funkcji sołtysa, nie więcej jednak łącznie niż 20% wysokości emerytury lub renty.

W Dniu Sołtysa (czyli 11 marca) premier Morawiecki zapowiedział przyznawanie sołtysom dodatku do emerytury w wysokości 300 zł. Dzień wcześniej wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł, wiceminister aktywów państwowych Jan Kanthak i poseł Norbert Kaczmarczyk proponowali 200 zł dodatku. Jak z tego wynika, postanowili go podwyższyć.

Projekt zapowiadany przez premiera miał być projektem rządowym, premier mówił, że „ustawa wkrótce ujrzy światło dzienne”.

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!