Scroll Top
pig-gdd31c5303_1920

Hodowcy świń dostaną zwrot podatku akcyzowego
fot. hannahlmyers z Pixabay

Hodowcy świń dostaną zwrot podatku akcyzowego
fot. hannahlmyers z Pixabay

4 litry oleju na świnię przy zwrocie akcyzy

Ministerstwo Rolnictwa przygotowało projekt zwiększenia zwrotu akcyzy dla hodowców świń.

Projekt właśnie trafił do konsultacji. Przewidziano, że kwota zwrotu podatku ustalana będzie jako iloczyn ilości zakupionego oleju napędowego, wynikającej z posiadanych przez rolnika faktur VAT, i stawki zwrotu podatku akcyzowego określonej na 1 litr oleju napędowego. Ze zwiększeniem limitu – teraz także dla hodowców świń.

Zwrot na świnię z limitem

„Kwota zwrotu podatku akcyzowego będzie przysługiwała producentowi rolnemu w ramach rocznego limitu ustalonego na jedną świnię w gospodarstwie rolnym.

Limit ustalany będzie jako kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu podatku akcyzowego na 1 litr oleju napędowego oraz liczby 4, stanowiącej zużycie oleju napędowego do prac związanych z chowem lub hodowlą świń. Producent świń ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego będzie musiał określić we wniosku o zwrot podatku średnią roczną liczbę świń w swoim gospodarstwie” – podano. A ustalenie liczby świń nastąpi na podstawie informacji ARiMR o średniorocznej liczbie świń ustalonej na podstawie liczby świń na koniec czerwca i grudnia w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o zwrot podatku. Informację agencja wyda na wniosek rolnika.

Dlaczego 4 l?

Wyliczenie jest następujące:

Przyjęcie mnożnika w wysokości 4 wynika z przeliczenia ilości zużycia oleju napędowego do utrzymania Dużych Jednostek Przeliczeniowych świń w bazowym stadzie świń i ich podzieleniu na sztuki fizyczne stada bazowego, przy założeniu, że 75% pasz pochodzi z produkcji z gospodarstwa rolnego utrzymującego świnie.

Dane o zużyciu oleju napędowego na 1 DJP w produkcji świń pochodzą z Instytutu Zootechniki – podano w ocenie skutków regulacji.

Zużycie paliwa na 1 DJP przy wykorzystaniu pasz własnych w żywieniu świń: – 75 % – 39,58.

Wyliczenie rocznego zużycia paliwa rolniczego w produkcji na 1 szt. świni wg stanu średniorocznego przy założeniu 75 % zużycia pasz własnych w żywieniu – 4,08.

Projektowana zmiana przepisów ma kosztować 45 mln zł rocznie. Z tej kwoty urzędy gmin otrzymają 2% zwrotu kosztów obsługi wypłat dotacji.

Kiedy?

Ponieważ wejście w życie tych zmian nastąpi już po pierwszym terminie składania wniosków o zwrot akcyzy w 2023 r., ubieganie się przez producentów rolnych o zwrot podatku w odniesieniu do świń ma być możliwe w drugim terminie tj. od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia wraz z fakturami VAT albo ich kopiami, wystawionymi od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 lipca 2023 r.

Państwa członkowskie mogą stosować minimalną stawkę akcyzy do produktów energetycznych i elektryczności używanych w rolnictwie, ogrodnictwie, hodowli ryb i leśnictwie, w tym do olejów napędowych oznaczonych kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48, w wysokości 21 euro/1 000 l.

Przypomnijmy, że jest już projekt zwiększenia zwrotu akcyzy do 1,20 zł za litr.

Więcej:

W 2023 będzie 1,20 zł na litr tytułem zwrotu części podatku akcyzowego

Posty powiązane

error: Content is protected !!