Scroll Top
pole

Dopłaty do nasion w 2024 – stawki z 2022 roku
Fot. moni08 z Pixabay

Dopłaty do nasion w 2024 – stawki z 2022 roku
Fot. moni08 z Pixabay

ARiMR ogłosiła nabór wniosków o dopłaty do materiału siewnego

A jakie stawki dopłat i zasady ich udzielania? Te obowiązujące ostatnio, ustalone w 2022 roku.

Czyli nic się nie zmienia, wbrew zapowiedziom, o których więcej:

Jakie dopłaty do nasion w 2024 roku?

W sobotę 25 maja ARiMR ogłosiła, że rusza nabór wniosków o dopłaty do materiału siewnego i potrwa do 10 lipca 2024 r.

Zasady i kwoty dopłat te same, a pomoc będzie w ramach de minimis – całkowita kwota pomocy de minimis przyznana jednemu producentowi rolnemu nie może przekroczyć wysokości 20 000 euro w okresie trzech lat podatkowych (obrotowych), przypomina przy tym agencja.

Stawki – ustalone przez rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany lub ekologicznym materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany – wynoszą zatem:

– dla materiału siewnego konwencjonalnego:

65 zł – w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych;

115 zł – w przypadku roślin strączkowych;

350 zł – w przypadku ziemniaków.

– dla materiału siewnego ekologicznego:

78 zł – w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych;

138 zł – w przypadku roślin strączkowych;

420 zł – w przypadku ziemniaków.

Nie zmienia się ilość materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych, określona jest w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych.

Wynosi w przypadku:

  1. odmiany populacyjnej pszenicy zwyczajnej – 150 kg;

2. odmiany mieszańcowej pszenicy zwyczajnej – 70 kg albo 1,7 jednostki siewnej;

3. pszenicy twardej – 150 kg;

3a)     pszenica orkisz – 200 kg;

 

4. odmiany populacyjnej żyta – 90 kg albo 2 jednostki siewne;

5. odmiany syntetycznej żyta – 80 kg;

6. odmiany mieszańcowej żyta – 60 kg albo 1,7 jednostki siewnej;

7. odmiany populacyjnej jęczmienia – 130 kg;

8. odmiany mieszańcowej jęczmienia – 90 kg albo 2 jednostki siewne;

9. pszenżyta – 150 kg;

10. owsa zwyczajnego – 150 kg;

11. owsa nagiego – 120 kg;

12. owsa szorstkiego – 80 kg;

13. łubinu (żółtego, wąskolistnego lub białego) – 150 kg;

14. grochu siewnego (odmiany roślin rolniczych) – 200 kg;

15. bobiku – 270 kg;

16. wyki siewnej – 80 kg;

17. soi – 120 kg;

18. ziemniaka – 2000 kg;

19. mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych sporządzonych z materiału siewnego gatunków lub odmian roślin zbożowych lub pastewnych wymienionych w pkt 1-17 – 140 kg;

20. mieszanek zbożowych sporządzonych z materiału siewnego odmian pszenicy orkisz – 200 kg.

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!