Scroll Top
banknoty zegarek

Państwo wypłaci pomoc rolnikom, którzy ponieśli szkody
Fot. Ewa Czetwertyńska z Pixabay

Państwo wypłaci pomoc rolnikom, którzy ponieśli szkody
Fot. Ewa Czetwertyńska z Pixabay

ARiMR podsumowała nabory wniosków o pomoc krajową

W końcu października skończyło się przyjmowanie wniosków w ramach pięciu programów pomocowych.

30 października ARiMR zakończyła trzy nabory wniosków w związku z udzielaniem pomocy państwa:

– dla sadowników i plantatorów truskawek oraz krzewów owocowych w związku z wystąpieniem zjawisk atmosferycznych

– od podmiotów prowadzących skup kukurydzy, które nabyły mokre ziarno

– od uprawiających kalafiory lub brokuły, którym nie zapłacono za zakontraktowane warzywa.

Na pomoc dla sadowników przeznaczono 200 mln zł, wpłynęło 6,7 tys. wniosków, w tym 1000 w ramach de minimis.

Skupujących mokrą kukurydzę okazało się być 750, na tę pomoc miało trafić do 240 mln zł.

Natomiast poszkodowanych producentów kalafiorów lub brokułów jest 300, a pula na pomoc to 5 mln zł.

Dzień później kończył się nabór wniosków z naboru dla plantatorów malin – wnioski złożyło 17,6 tys. plantatorów (tych, którzy nie skorzystali z pomocy po klęskach, ten nabór kończył się 20 października).

31 października zakończyło się też ponowne przyjmowanie wniosków od osób, które spełniły warunki, ale nie otrzymały pomocy w ramach naboru prowadzonego między 1 czerwca a 31 lipca 2023 r., dotyczącego producentów kukurydzy, żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych, rzepaku lub rzepiku. W jego ramach ponowiło wniosek 50,3 tys. osób.

Trzeba zauważyć, że ARiMR nie podała danych ostatecznych po zakończeniu tych naborów – mają one być znane w ciągu miesiąca. Nie podano też wnioskowanej kwoty pomocy.

Rolnicy, którym pomoc udzielana będzie w ramach de minimis muszą brać pod uwagę konieczność oczekiwania na odnowienie się limitu de minimis od nowego roku, gdyż tegoroczny limit został wyczerpany.

Posty powiązane

error: Content is protected !!