Scroll Top
organizm

Bakterie mogą zrobić wiele dobrego dla roślin
Fot. Pete Linforth z Pixabay

Bakterie mogą zrobić wiele dobrego dla roślin
Fot. Pete Linforth z Pixabay

Bakterie z potencjałem na biologiczne szczepionki dla roślin

Pęcherzyki wytwarzane przez bakterie endofityczne pełnią rolę posłańców z określonym ładunkiem cargo.

Wykorzystując ten mechanizm, można stymulować roślinę do wzrostu lub dostarczyć jej narzędzi do obrony przed patogenami. Badania prowadzone są na UŚ i UMSC.

Grupa mikrobiologów z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, w ramach grantu z NCN, pod lupę wzięła bakterie endofityczne, czyli takie, które kolonizują wnętrze rośliny, nie powodując u nich niekorzystnych objawów.

– Relacja na linii roślina-bakteria ma charakter symbiotyczny, a bakterie mogą przynosić korzyść swojemu gospodarzowi. Wiele badań pokazuje bowiem, że w zamian za substraty odżywcze produkują różnego rodzaju metabolity, dzięki którym roślina lepiej się rozwija lub jest bardziej odporna na abiotyczne i biotyczne czynniki stresowe, takie jak np. patogeny – powiedziała PAP liderka projektu prof. Zofia Piotrowska-Seget z Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego.

Bakterie endofityczne wytwarzają pęcherzyki zewnątrzbłonowe (OMV – outer membrane vesicles). To mikroskopijne struktury (20-300 nm) o kulistym lub zbliżonym do kulistego kształcie, zbudowane z dwuwarstwy fosfolipidowej, w której zakotwiczone są różne białka błony zewnętrznej oraz cząsteczki lipopolisacharydów. Ich skład jest bardzo różny i zależy od gatunku bakterii oraz wielu czynników środowiskowych; w pęcherzykach wykryto DNA, RNA, białka, peptydy, lipidy i metabolity wtórne. Są produkowane zarówno w optymalnych dla danego gatunku warunkach wzrostu, jak i w warunkach stresowych.

 

Źródło informacji: Nauka w Polsce; PAP MediaRoom

Źródło informacji: Nauka w Polsce

Posty powiązane

error: Content is protected !!