Scroll Top
euro ręce

Czy podwyżki w KRUS dogonią inflację?
Fot. jacqueline macou z Pixabay

Czy podwyżki w KRUS dogonią inflację?
Fot. jacqueline macou z Pixabay

Będą podwyżki dla pracowników KRUS

Dla wszystkich pracowników, choć wynikają z konieczności podniesienia minimalnego wynagrodzenia. Nie powinno bowiem dochodzić do „rażących dysproporcji” w wynagradzaniu w instytucjach o podobnym zakresie działania – zauważa MRiRW.

W przygotowanym projekcie rozporządzenia, które umożliwi podwyżki w KRUS, podano, iż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 2022 r. (łącznie z wyn. rocznym, według danych ze sprawozdań NIK) wynosiło:

KRUS – 5.871,60

ZUS – 7.159,10

ARiMR – 6.595,70

KOWR – 8.248,00.

Podano też aktualną strukturę wynagrodzeń zasadniczych na stanowiskach w KRUS (wg danych na dzień 1 grudnia 2023 r.): wynika z niej, że większość – 3061 pracowników KRUS (wynagrodzenie zasadnicze – pełen et.) zarabia  3.600-4.242 zł. Na górze zestawienia, z wynagrodzeniem powyżej 6.601 zł, są 52 osoby.

„Wzrost stawek od 42,4% do 27,9% wynika z konieczności dostosowania stawek tabeli do zaplanowanego na rok 2024 minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. do kwoty 4.300 zł. Założeniem dla kolejnych wzrostów wynagrodzeń od kategorii X do XXI było utrzymanie proporcjonalnego/zbliżonego wzrostu wynagrodzeń w każdej kategorii, który umożliwiłby utrzymanie odpowiednich wzrostów wynagrodzeń w stosunku do danego stanowiska (im wyższa grupa zaszeregowania tym wyższy poziom wymaganych kompetencji na danym stanowisku) oraz zapewnienie elastycznej, racjonalnej i efektywnej polityki kadrowo-płacowej w KRUS. Pozostawienie bez zmian stawek wynagrodzeń w kategoriach od X do XXI spowodowałoby spłaszczenie wynagrodzeń, a w konsekwencji brak wyraźnych różnic pomiędzy poszczególnymi stanowiskami” – tak uzasadniono zmiany.

A (planowane dwukrotne) podwyższenie minimalnego wynagrodzenia w 2024 roku dotyczy ok. połowy spośród 6400 osób zatrudnionych w KRUS: wg danych na dzień 6 września 2023 r. w KRUS zatrudnionych jest:

  • 3.057 osób, których miesięczne wynagrodzenie zasadnicze jest niższe niż 4.242 zł,
  • 3.419 (3057+362) osób, których miesięczne wynagrodzenie zasadnicze jest niższe niż 4.300 zł.

Projekt planu funduszu wynagrodzeń na rok 2024 w kwocie 583.900 tys. zł zakłada wzrost wynagrodzeń dla pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o 20% tj. o kwotę 97.316 tys. zł w stosunku do planu w roku 2023, w szczególności:

  1. Wyrównanie do kwoty planowanego na 2024 rok minimalnego wynagrodzenia zasadniczego, tj. do kwoty 4.300 zł, co zaangażuje środki w wysokości ok. 12.804 tys. zł;
  2. Zwiększenie środków na zaplanowane na 2024 rok odprawy emerytalnorentowe i nagrody jubileuszowe w związku ze wzrostem wynagrodzeń zaangażuje to kwotę ok. 4.456 tys. zł rocznie;
  3. Zwiększenie środków na wzrost 3% funduszu nagród, który wyniesie ok. 2.487 tys. zł rocznie.

Na ewentualne podwyżki pozostanie kwota 70.250 tys. zł rocznie, która w przeliczeniu na 6.400 etatów kalkulacyjnych wyniesie przeciętnie ok. 914 zł miesięcznego wzrostu wynagrodzenia brutto/ogółem na etat (wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, dodatek funkcyjny, premia regulaminowa będąca składnikiem wynagrodzenia), co stanowić będzie kwotę ok. 717 zł miesięcznego wynagrodzenia netto – wyliczono w ocenie skutków regulacji.

Proponowana tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników (kategoria zaszeregowania i kwota w złotych):

I 2200–4700

II 2800–4800

III 2850–4900

IV 2900–5000

V 2950–5100

VI 3000–5200

VII 3010–5300

VIII 3050–5400

IX 3100–5500

X 3150–5600

XI 3200–5700

XII 3250–5800

XIII 3300–6200

XIV 3350–6400

XV 3400–6700

XVI 3450–7200

XVII 3500–7800

XVIII 3600–8000

XIX 4000–8700

XX 5000–9300

XXI 5600–9900

Posty powiązane

error: Content is protected !!